Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppens hilsen
Nyheder

Der er plads til savn og længsel

Biskoppens hilsen: Den forgangne tid har budt på alt fra bispemøde til æblefestival. Læs mere om begge dele i denne hilsen, hvor biskoppen også minder om, at kirken stadig skal være et sted, hvor vi kan søge ly for regn og vind, selvom vi må skrue ned for varmen

Vi har netop fejret Allehelgenssøndag og rigtig mange benyttede anledningen til at gå i kirke og tænde lys og mindes en eller flere af vore kære døde.

Ja, Allehelgen er en stund, hvor der er plads til det savn og den længsel, der sidder i os, der har prøvet at miste. Samtidig er det en tid til at høre Ordet om ham, der går med hele vejen i livet og i døden – Kristus, der kommer med fred og siger: 

”Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.” (Johannesevangeliet kapitel 11, vers 25). 

Det er det kristne håb, sagt med ord af apostlen Paulus i Romerbrevet kapitel 14, vers 7 til 8:

”For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; for når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren.”
 

Mørk er november – provstidag i Holbæk

Sommertid er nu afløst af vintertid, ja mørk er november og løvfaldet er slut, som der står i en sang af Thorkild Bjørnvig, der findes i vores højskolesangbog. Og som jeg havde fornøjelsen af at synge lørdag aften sammen med gode folk i Holbæk.

Sangen blev digtet i anledning af Baaring højskoles indvielse i 1954, og det er en kort sang med en meget smuk melodi, der understreger, at mennesket er en trussel mod sig selv og mod skaberværket, at vi er på vej til at ødelægge jorden. Men at der ikke desto mindre er håb. Og håbet ligger blandt andet i sangen og legen – her får vi styrke til at bekæmpe de livstruende magter, der vil lægge verden øde med foragt for livsgrundlaget. Ved at elske og fortsætte med at plante træer, kan frugter uspået komme.

Vi sang sangen, da jeg lørdag aften deltog i ”Provstiets dag” i Holbæk Provsti og fortalte lidt om mig selv og mine visioner for fremtiden i Roskilde Stift. Jeg nævnte blandt andet følgende tre ting som vigtige fokusområder:

  • Arbejdsmiljøet
  • Folkekirken som sjælesorgens kirke
  • Folkekirken og de unge.

Der var dækket op til middag, og undervejs fik vi lov til at høre Hagested Ensemblet, der spillede salmer og irske folkemelodier, så det var en ren fornøjelse. De spiller med til gudstjenester i Hagested Kirke, hvilket jeg endnu har til gode at høre.


Æblefestival på Tuse Næs

Jeg har faktisk været i Holbæk flere gange i den senere tid. Oktober begyndte med, at jeg fik fornøjelsen af at deltage i æblefestival på Tuse Næs, hvor jeg var inviteret til at holde åbningstalen på pladsen foran kirken. 

 

Biskoppen holdt åbningstale til æblefestivalen på Tuse Næs - på pladsen foran kirken. Foto: Tuse Næs Æblefestival


Efterfølgende stod det lokalhistoriske arkiv for en køretur rundt på Tuse Næs med veteranbus. En på alle måder herlig lørdag, hvor vi kom hjem med både æbler og friskpresset juice.

Læs mere om æblefestivalen på Tuse Næs her 
 

Festgudstjeneste i Gadstrup

Dagen efter deltog jeg i festgudstjeneste i Gadstrup i Roskilde Domprovsti, som fejrede, at kirken nu er åbnet igen efter en længere renovering.
 

Biskoppen fotograferet sammen med sognepræst Malene Guassora i forbindelse med festgudstjenesten i Gadstrup Kirke. 


Oktober måned har derudover budt på mange samtaler med ansøgere til præste- og provstestillinger. Jeg har besøgt flere af provsterne på deres provstikontor for at få et indtryk af, hvordan verden ser ud fra deres respektive del af stiftet. Jeg har deltaget i et par orienterende møder, og jeg har deltaget i endnu et stiftsrådsmøde.


Fælles om det sociale og diakonale ansvar

Den 4. oktober deltog jeg i en diakonikonference i Slagelse Provsti under overskriften ”Fælles om det sociale ansvar”.
 

Der var godt 80 deltagere til konferencen og både kirke, kommune og sociale organisationer var godt repræsenteret. 


Det er anden gang, at denne konference gennemføres i samarbejde med kommune og forskellige organisationer. Jeg og borgmesteren i Slagelse holdt begge en indledende tale til og efterfølgende var der oplæg og workshop med de henved 80 mennesker, der deltog i konferencen. Et spørgsmål, der blev stillet, var blandt andet; Hvordan har vi hjertet med i det sociale arbejde, når rammerne er udfordret? 

Læs mere om diakoniarbejdet i Slagelse Provsti her

Dagen efter var jeg tilmeldt stiftets ”Præst og organist dag” i Ringsted, og jeg glædede mig over at se, hvor mange, der var med den dag.

Det var en spændende og inspirerende dag, hvor vi blandt andet havde besøg af Lisbeth Smedegaard Andersen, som fortalte om billedsprog i nye salmer og introducerede os til flere af hendes nye salmer, som vi også fik lov at synge.


Arbejdsmiljøseminar og bispemøde 

Jeg har den forgangne tid også deltaget i et arbejdsmiljøseminar arrangeret af Folkekirkens Arbejdsmiljøråd - og så har været til mit første bispemøde, som fandt sted i Aarhus.

Det var fem dage sammen med de øvrige ni biskopper samt biskoppen fra Grønland og biskoppen fra Færøerne. Emnerne spændte vidt, vi talte blandt andet om en ny intern kriseberedskabsplan for folkekirken, om udenlandske konvertitter, om liturgi, om ligebehandlingsloven og om, at stillingen som rektor på Folkekirkens uddannelses- og Videnscenter netop er blevet slået op.

På mødet blev det også besluttet, at jeg fremover skal repræsentere biskopperne i SUK, som er en forkortelse for ’Samtaleforum Unge og Kirke’. Det er et landsdækkende netværk, som jeg glæder mig til at være en del af. I netværket sidder repræsentanter fra en bred gruppe i og omkring folkekirken, blandt andre ungdoms- og gadepræster, repræsentanter fra stifterne, Landsforeningen af Menighedsråd samt de folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer. SUK blev nedsat af biskopperne i 2002 på opfordring af de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer. 

Læs mere om SUK her

Det var kort fortalt en uge med mange lange møder, men undervejs blev der også tid til en udflugt til Gellerup Kirke og et møde med sognepræst Niels Hviid, der fortalte om at være en folkekirke i et område, hvor medlemsprocenten er meget lav, men hvor opbakningen til kirken er meget stor.

 

I forbindelse med bispemødet var der arrangeret et besøg i Gellerup Kirke. Foto: Aarhus Stift 


Vi besøgte også ”Fredens Hus” – et hus, der er stiftet af Gellerup Kirke, Fredens Moské og Danmission, hvor der inviteres til samtalegrupper, foredrag, dialogvandringer med mere. Under besøget sang vi en ny flot sang, ”Åbn din gyldne port”, som er komponeret tilbage i 2022 af Chadi Alderbas og kirkens organist Martin Hornstruper. Man kan lytte til den via dette link: Åbn din gyldne port 

Læs mere om Fredens Hus her.

Læs referatet fra bispemødet her.
 

Lønforhandling og nye ansættelser

Oktober har også budt på lønforhandlinger, hvor et desværre ikke særligt stort beløb skulle fordeles til en lille del af de mange sognepræster, der har søgt engangsvederlag og orlov med videre.  

Der er også blevet ansat en ledende beredskabspræst og to almindelige beredskabspræster. Og jeg har sendt indstilling til kirkeministeriet vedrørende ansættelse af en ny provst i Slagelse. Ansættelse af provster er desværre landet over blevet forsinket på grund af valget og afventer nu, at en ny kirkeminister træder til.
 

Vi skal spare på strømmen – men ikke lukke kirker

Jeg har i den forgangne tid fået et henvendelser med spørgsmål om tilladelse til at lukke kirker for at spare på strømmen, men jeg vil ikke anbefale at lukke kirker ned eller skrue ned for gudstjenestefrekvensen i denne tid. Det må være noget af det sidste, vi gør. Det er muligt at skrue lidt ned for varmen og gå til gudstjeneste og beholde overtøjet på.

Jeg går kort sagt ikke ind for at lukke kirker, tværtimod – jeg tænker, at vi netop nu må holde kirkerne åbne.

Er der lokale forhold, der gør, at man er nødt til at træffe særlige beslutninger om at lukke i en bestemt periode, så skal man sørge for at tilbyde folk transport til gudstjenester et andet sted i nærheden. Og under alle omstændigheder skal det være en beslutning som træffes af et samlet menighedsråd, og beslutningen skal sendes til mig til godkendelse via provsten.

Kirkerne skal så vidt muligt være åbne i denne tid. For selvom vi skruer ned for varmen, så er kirkerne stadig et sted, hvor der er ly for regn og vind – og hvor der er masser af hjertevarme, mulighed for at høre gode ord og god musik til gensidig opbyggelse, glæde, trøst og håb i en mørk tid.

Med disse ord vil jeg ønske alle en velsignet november måned.

 

 

Biskoppens hilsen 

Når Roskilde Stifts nyhedsbrev udkommer, indledes det altid med en hilsen fra biskoppen. Skriv dig op til nyhedsbrevet her - og modtag biskoppens hilsen.