Fortsæt til hovedindholdet
For præster, ansatte og frivillige
Whistleblowerordning

Information om whistleblowerordning

Alle præster i Roskilde Stift er omfattet af kirkeministeriets whistleblowerordning, som man kan få adgang til ved at klikke her.

Whistleblowerordningen kan for eksempel anvendes til at indsende oplysninger om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen eller forvaltningsretlige principper, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, herunder af seksuel karakter, og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Whistleblowerordningen kan benyttes anonymt.

 

Ny ordning på vej

Stifterne i Danmark er i fællesskab ved at udarbejde en ny whistleblowerordning, der gælder for alle ansatte præster i stifterne. Nærmere info følger.