Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppens hilsen
Nyheder

Alle mand på dæk

Hvert fjerde år er der menighedsrådsvalg i Danmark. Og hvert fjerde år er der amerikansk præsidentvalg. I år skal der stemmes i Roskilde stifts 313 sogne og i USA's 50 stater. Men der er også noget større på spil ved begge valg. Det sætter Landsforeningen af Menighedsråd ord på i sangen ”Kalder på alle”: Vi skal stemme og få fællesskab til at gro og spire. Den opfordring gælder i Roskilde stift såvel som i USA!

Konfirmandtræf i Roskilde Domkirke 2024. Foto: Christina Molbech 

Det ligger i luften, at der er meget på spil i disse år. I det nære og i det globale fornemmer vi, at de næste fire år bliver vigtige. Valg er ikke for sjov. Valg er en grundpille i demokratier og demokratiske organisationer. Når vi stemmer, giver vi vores mening til kende. Det gælder også i Folkekirken. I nogle sogne er der kampvalg. I de fleste er der fredsvalg. Begge dele er gyldige valg. Et spændende år ligger foran os med så vigtige valg!

 

BRUG FOR ALLE MAND PÅ DÆK: Roadtrip til 12 provstier

I år er jeg sammen med Bodil Therkelsen, stiftsrådets formand, Henrik Danielsen, stiftsrådsrepræsentant og Morten Lystrup Thomsen fra stiftsadministrationen på roadtrip til stiftets 12 provstier. Vi har allerede besøgt tre provstier og glæder os til at komme rundt til resten.

Ved møder og workshops tager vi afsæt i strategipapiret: Kirke i vor tid, ”Sjælesorgens Kirke”. Indtil videre har der til møderne været mindst 70 menighedsrådsmedlemmer – de valgte frivillige og præster og også flere ansatte. På vores vej bliver Bodil og jeg meget klogere på det lokale kirkeliv, og igen og igen mindet om, at folkekirken er lokalt forankret. Menighedsrådene sørger sammen med kirkens personale for aktiviteter og gudstjenester i kirkerne, for præste- og sognegårde og for driften af de mange kirkebygninger og kirkegårde. Ved det sidste møde i Klostermarkskirken i Ringsted blev det bemærket, at det for flere af menighedsrådsmedlemmerne var første gang, at de havde brugt en hel time på at tale om tro og kirkens liv og vækst fremfor bygninger og økonomi. Det i sig selv var en rigtig god oplevelse og yderst inspirerende for alle parter.

 

BRUG FOR ALLE MAND PÅ DÆK: En stiftsdag i Køge med afsæt i strategi, fællesskab og menighedsrådsvalg

Stiftsdagen er i år den 16. marts. For første gang bliver det i Køge, og vi begynder med en gudstjeneste i Køge kirke, som i år kan fejre 700-års jubilæum. Ved det efterfølgende arrangement på hotel Comwell i Køge vil de to oplægsholdere tage afsæt i strategipapiret og det forestående menighedsrådsvalg. De sætter i en foranderlig tid forholdet mellem individ og fællesskab under lup.

Eva Steensig er sociolog og forbrugerekspert. Det er alvor for virksomheder (og for folkekirken), når hun siger: “Jeg inviterer alle til at lytte. Ikke fordi indsigt i menneskers adfærd er "rart at vide" eller et "interessant perspektiv", men fordi det handler om fiasko eller succes for dig og din virksomhed.” Helt sikkert er det, at Steensig ikke stryger os med hårene på stiftsdagen.

Historiker og journalist Christoffer Emil Bruun har som redaktør på DR tro som sit arbejdsfelt. Det er ikke kun professionelt, han arbejder med trosstof i DR Radio og TV, men også privat sidder han i et københavnsk menighedsråd. Til Kristelig Dagblad har han engang udtalt: ”Mit forhold til kristendommen er et troskabsforhold. Noget, som er der på grund af vores tradition, historie og rodnet, min familie, men også vores samfund, som vi alle er et produkt af. Men det er også en trossag. På begge de måder er der noget at læne sig op ad. Og når man gør det, har man også tillid til det. Det er en troskabsed af en art.”

 

BRUG FOR ALLE MAND PÅ DÆK: Køge provsti tager livtag med valget allerede i februar

Sognepræst Anita Engdahl præsenterede sine vilde idéer som optakt til menighedsrådsvalget for Køge provstiudvalg sidste år. Udvalget takkede ja til at tage livtag med valget på en helt ny måde. Hele Køge provsti med 12 menighedsråd er gået sammen om et stort arrangement. Skuespilleren Rasmus Botoft fra bl.a. Rytteriet og sangeren Anne Dorte Michelsen fra bl.a. Tøsedrengene skyder valgåret i gang med en åben samtale om tro og kirke. Valgraketten opsendes på vinterens sidste dag på Lillesyd i Herfølge, hvor arrangementet finder sted d. 29. februar 17.30-21.00 i et stort telt med plads til 200. Efter bålmaden drøftes ved bordene spørgsmålet: Hvordan kan kirken give mening for mig? Behøver jeg sige, at de 200 pladser blev revet væk? Som provst Jens Elkjær Petersen siger: ”Vi håber, at aftenen gør folk opmærksomme på, at valget finder sted eller på anden måde giver folk lyst til at tage medansvar for deres lokale kirke.”

 

BRUG FOR ALLE MAND PÅ DÆK: Værktøjer fra Landsforeningen

Landsforeningen af Menighedsråd er også for længst trukket i arbejdstøjet. Valget ’24 er vigtigt, og generøst bydes der på:

-          Valg-workshops rundt om i landet

-          Materialer som postkort og plakater og logo til at trykke eller printe

-          Gode råd til rekrutteringsprocessen af nye menighedsrådsmedlemmer

-          Og sågar en video med valgsangen ”Kalder på alle”

Find links til Landsforeningens materialer her

Byg videre på det, der stilles til rådighed - eller find jeres egen måde at sætte fokus på menighedsrådsvalget ’24. Vores to kommunikationsmedarbejdere Søren Lagoni og Marie de Fine Licht står også parate med råd og sparring.

 

BRUG FOR ALLE MAND PÅ DÆK: Få fællesskab til at gro og spire

Jeg håber, vi kan bygge videre på det gode arbejde rundt omkring i de 313 sogne og de 12 provstier. For som det hedder i den nye valgsang, kan vi mere sammen end alene. De lokale og de større fællesskaber er vigtige i en tid med ensomhed og angst, med sociale medier og højt tempo. Folkekirken har brug for alle mand på dæk, da vi er sammen om at skabe kirken!

Lad det være vores fælles ambitionen om at få fællesskaberne til at gro og spire rundtom i stiftet her ved indgangen til et spændende år med menighedsrådsvalg.

Ulla Thorbjørn Hansen

Biskop over Roskilde stift

 

PS Tilmeld dig stiftets nyhedsbrev nederst på denne side