Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppen
Om biskoppen

Om biskoppen


1. september 2022 blev Ulla Thorbjørn Hansen biskop over Roskilde Stift.

Hun blev ordineret i Helsingør Domkirke i 1996 og begyndte sin præstegerning samme år som konstitueret sognepræst i Frederiksborg Slotssogn. I 2008 kom hun til Roskilde Stift, hvor hun i ni år var sognepræst i Roskilde Domsogn. I 2017 blev hun provst for Slagelse Provsti.     

Hun er uddannet teolog fra Københavns Universitet i 1996, og i 2016 tog hun en Flexibel Master i sjælesorg, ledelse og krisehåndtering samme sted. 

Hun har desuden været feltpræst, politikontaktpræst samt ledende beredskabspræst. 

Klik her for pressekontakt og pressefotos

 

Bispevielse i Roskilde Domkirke søndag den 4. september 2022. Ordinator er biskop over Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen. Assisterende biskopper er biskop over Helsingør Stift, Peter Birch og biskop over Lolland-Falsters Stift, Marianne Gaarden. Iklædere er sognepræst Marianne Myssen samt adjunkt Rasmus Dreyer. 

Ulla thorbjørn hansen

Biskoppens cv

 • Født: 14. januar 1966 i Birkerød
 • Ægtefælle: Sognepræst Søren Fahnøe Jørgensen
   
 • 2022: Biskop over Roskilde Stift
 • 2017-2022: Provst for Slagelse Provsti og sognepræst i Sct. Peders-Havrebjerg Pastorat, Roskilde Stift
 • 2008-2017: Sognepræst i Roskilde Domsogn, Roskilde Stift
 • 1998-2008: Sognepræst i Glostrup Pastorat, Helsingør Stift
 • 1998: Konstitueret sognepræst i Birkerød Sogn, Helsingør Stift
 • 1996-1997: Konstitueret sognepræst i Frederiksborg Slotssogn, Helsingør Stift
   
 • 2016: Flexibel Master i sjælesorg, ledelse og krisehåndtering ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet
 • 1990-1996: Studier ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.
 • 1985-1990: Bankelev og bankassistent i Den Danske Bank
 • 1985: Student fra Aalborghus Statsgymnasium, Aalborg
   
 • 2015-2022: Underviser på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, Metropol
 • 2010-2022: Ledende beredskabspræst i Region Sjælland
 • 2010-2017: Politikontaktpræst i Midt-og Vestsjællands Politi
 • 1999-2017: Feltpræst
   
 • 2021-2022: Gejstligt medlem af Landsforeningen af Menighedsråds bestyrelse
   
 • 2018: Udgiver bogen ”Dødsbud – om underretninger ved pludselig dødsfald” på Forlaget Eksistensen
   

Bispeembedet 

Biskoppen er stiftets øverste myndighed i kirkelige sager. 

Der er en biskop i hvert stift, og dermed 10 biskopper i Danmark og en i Grønland. Alle biskopper er lige. 
 

Færøerne er siden 2008 ikke længere et stift i den danske folkekirke, men den færøske biskop deltager fortsat ved folkekirkens bispemøder.  

Tilsyn og klageinstans 
Det er biskoppens ansvar at føre teologisk tilsyn med præsterne. Det teologiske tilsyn er til for at sikre, at præsternes virke hviler på det folkekirkelige grundlag. 

Biskoppen fører også tilsyn med forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg, og han eller hun er på en række områder klageinstans i forhold til deres afgørelser.   

Biskoppen er også ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet og skal give tilladelse til at dispensere fra ritualer og gudstjenesteordninger. 

Hvis der kommer forespørgsmåler om lov til at bruge af kirken til andet end gudstjenester og kirkelige formål, er det også biskoppen, der skal give tilladelse.  

Biskoppen vier nye præster 
Når en ny præst får sin første ansættelse i et sogn, er det biskoppen, der vier præsten til sit embede ved en ordination eller en præstevielse. 

Biskoppen eksaminerer også de nye præster forud for ordinationen. Ved en bispeeksamen skal biskoppen sikre sig, at den kommende præst vil varetage sit embede i overensstemmelse med det folkekirkelige grundlag.

 

Hvordan bliver biskoppen valgt?

Biskoppen bliver valgt af stiftets præster og menighedsrådsmedlemmer. For at blive biskop skal man være teologisk kandidat fra et dansk universitet, og man skal opfylde betingelserne for at være præst i folkekirken.

 

Tekst: Folkekirken.dk

Af: