Stiftsrådets udvalg
Udvalg for præstekurser

Medlemmer

  • Peter Fischer-Møller
  • Lars Storm Christensen
  • Provst Erhard Schulte Westenberg
  • Anne-Marie Nybo Mehlsen
  • Sognepræst Sara Haugaard Horneman-Thielcke
  • Uddannelseskonsulent Anita Hansen Engdahl
     

Kommissorium

Udvalget arrangerer det årlige stiftspræstestævne på Liselund ved Slagelse og arrangerer et efterårsmøde for præster.

Stiftsrådet godkendte på sit møde den 26. maj 2014 udvalgets kommissorium.