Stiftsrådets udvalg
Grønt Stiftsudvalg

Medlemmer

 

 • Formand Helene Wonsbæk Rasmussen (hra(at)km.dk), sognepræst, Sæby og Gershøj
 • Peter Fischer-Møller, biskop
 • Uffe Vincentz Schiøtt, Stiftsrådet, Slagelse Provsti
 • Claus Carmel, Stiftsrådet, Lejre Provsti
 • Bodil Therkelsen, Stiftsrådet, Kalundborg Provsti
 • Jan Østerskov, Stiftsrådet, Tryggevælde Provsti
 • Steen Hendriksen, Kalundborg Provsti
 • Flemming Blarke, Kalundborg Provsti
 • Holger Eilkjær Hansen, Næstved Provsti
 • Toni Bøgelund
 • Rasmus Christoffersen, Roskilde Domprovsti
 • Martin Ishøy, sognepræst

Tilknyttede

 • Henrik Lerdorf, grøn konsulent 
 • Sofie Larsen Kure, Grøn Kirke
   

Kommissorium


Formål

Det grønne stiftsudvalgs formål er at fremme en bevidsthed om ansvaret for Guds skaberværk i kirkernes hverdag og tilskynde til handling til gavn for natur, klima og miljø på sogne-, provsti- og stiftsniveau.


Struktur og arbejdsform

Udvalget består af tre læge, tre gejstlige samt biskoppen. Grøn Kirkes koordinator tilknyttes som konsulent for udvalget. Efter behov indkaldes relevante personer fra udpegede indsatsområder.

Udvalget fastsætter indsatsområder for den kommende funktionsperiode i henhold til kommissoriet.


Samarbejde med Grøn Kirke

Stiftsrådet samarbejder med Grøn Kirke for en tre-årig perioder 2013-2015. Udvalget er stiftets kontakt til Grøn Kirke i samarbejdsperioden 2013-2015 og Grøn Kirkes koordinator deltager som konsulent i stiftsudvalgets møder i det omfang, det ønskes.

Udvalget videreformidler Grøn Kirkes initiativer og projekter, som det er relevant.


Forslag til specifikke arbejdsopgaver og mål for 2014-2016

 

 • 20% af stiftets kirker er grønne
 • Alle kirkelige bygninger får foretaget en energigennemgang inden 2017 og efterfølgende én gang indenfor hver valgperiode. Provstierne finansierer det og diskuterer det på deres budgetsamråd.
 • Der udarbejdes en særskilt oversigt over el- og varmeforbrug i kirkerne. Der nedsættes en gruppe på provstiniveau til at diskutere disse udtræk og komme med motiverende forslag til ændringer.
 • Det undersøges hvor meget jord kirkerne ejer og hvad de anvendes til.  10% af de jorde, der forpagtes ud til konventionelle landmænd omlægges til økologisk brug eller bruges til andet end konventionelt landbrug.
 • Stiftskontoret bliver Grøn Kirkelig Organisation og er synlig omkring det grønne engagement. Ved alle arrangementer på stiftsplan tænkes det grønne ind, f.eks. i hvad der serveres af mad. Stiftet arbejder bl.a. med at fremme Skypemøder og andre mødeformer for at nedbringe transport til/fra Roskilde.
 • Der afholdes relevante informationsarrangementer for menighedsrådsmedlemmer og kirkeligt ansatte henholdsvis provster, præster, gravere med fokus på forskellige aspekter af den grønne omstilling (provstesyn, liturgisk inspiration, energiansvarlighed, bæredygtige byggematerialer mm).
 • Der er en fast rubrik på stiftets hjemmeside om Grøn Kirke med jævnlige relevante artikler om f.eks. grønne gudstjenester
 • Provstierne skriver på deres hjemmesider om Grøn Kirke
 •  Der udarbejdes en byggevejledning med anbefaling af bæredygtige materialer.

 

Stiftsrådet godkendte på sit møde den 26. maj 2014 udvalgets kommissorium.