Fortsæt til hovedindholdet
Arkiv 2022
Nyheder

Billedserie: Bispevielse i Roskilde Domkirke

Søndag den 4. september 2022 blev Ulla Thorbjørn Hansen bispeviet i Roskilde Domkirke. Se billeder fra gudstjenesten og den efterfølgende reception på Stændertorvet her

Ulla Thorbjørn Hansen ankommer sammen med ordinator, biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen til Roskilde Domkirke. Foto: Emil Helms

Blandt andre stiftets provster samt ind- og udenlandske biskopper gør klar til at gå i procession ind i domkirken. Foto: Emil Helms  

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) ankommer til Roskilde Domkirke og er her i munter samtale med en af de andre gæster. Foto: Emil Helms

Biskop over Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Viborg Stift, Henrik Stubkjær og biskop over Ribe Stift Elof Westergaard er klar til at gå i procession.  

H.M. Dronning Margrethe ankommer til bispevielsen i Roskilde Domkirke. Bag hende skimtes Roskilde Fjord. Foto: Emil Helms

H.M. Dronning Margrethe hilser på sognepræst ved domkirken, Maria Harms, efter hun netop har modtaget blomster af den 13-årige Jeppe Dahl Andersen, der her ses fra ryggen. Han synger i Roskilde Domkirkes Drengekor. Foto: Emil Helms

H.M. Dronningen ledsages ind i kirken af formand for menighedsrådet i Roskilde Domsogn, Anne Rosendal. Kameraet til højre i billedet er DR's, der sendte bispevielsen direkte. Foto: Rune Hansen  

H.M. Dronningen i koret - klar til, at bispevielsen går i gang.  

Processionen ind i kirken blev ledt af de to provster i stiftet med længst anciennitet, provst for Greve-Solrød Provsti, Anne Bredsdorff og provst for Lejre Provsti, Lars Munch. Domprovst Anne-Sophie Olander gik ikke med i processionen, da hun havde den indledende altertjeneste. Foto: Rune Hansen 

Det var en fyldt Roskilde Domkirke søndag eftermiddag den 4. september 2022. Foto: Rune Hansen

Processionen finder vej op i koret og biskopperne finder deres plads. Foto: Rune Hansen 

To præster med programmet for bispevielsen, hvor hele gudstjenestens gang kunne følges. På omslaget er der nærbilleder af bispekåben, som Ann-Mari Kornerup står bag. Foto: Rune Hansen

H.M. Dronningen i Roskilde Domkirke under bispevielsen. 

Ulla Thorbjørn Hansen netop ankommet i procession til kirken. Til venstre i billedet biskop over Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen og til højre i billedet, Biskop over Helsingør Stift, Peter Birch. Foto: Evald Munksgaard Hansen 

Domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen gjorde den indledende altertjeneste. Foto: Evald Munksgaard Hansen

Domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen på prædikenstolen under den del af liturgien, der kaldes ”intimation”, at kundgøre. Foto: Evald Munksgaard Hansen 

Her ses den katolske kirkes biskop i Danmark, Czeslaw Kozon samt de såkaldte iklæder, der sørger for, at den ny-ordinerede biskop får bispekåben på. Her sognepræst Marianne Myssen samt adjunkt og præst Rasmus Dreyer. Foto: Evald Munksgaard Hansen  

Biskop over Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen, flankeret af assisterende biskopper ved bispevielsen, biskop over Helsingør Stift, Peter Birch samt biskop over Lolland-Falsters Stift, Marianne Gaarden samt "de fire læsere". Forrest i den røde bispekåbe er det biskop over Oslo Bispedømme i Norge, Kari Veiteberg. Foto: Evald Munksgaard Hansen  

Biskop over Roskilde Stift fra maj 2008 til august 2022, Peter Fischer-Møller, læste dåbsbefalingen fra Matthæusevangeliet kapitel 28. 

Her biskop over Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen, ved alteret og Ulla Thorbjørn Hansen knælende ved siden af bispekåben. På den lille sorte bakke foran hende ses det gyldne bispekors, som hun senere blev iført som et led i ritualet. Foto: Evald Munksgaard Hansen 

”Ulla! I skal elske hinanden - det er den store katedral, som altid har stået til rådighed for de kristustroende." Sådan indledte biskop over Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen, sin tale under bispevielsen. Som en del af ritualet lægger biskopper og iklæder hånden på Ulla Thorbjørn Hansens hoved. Foto: Evald Munksgaard Hansen   

Biskop Peter Skov-Jakobsens talte direkte til Ulla Thorbjørn Hansen. Foto: Rune Hansen

Som en del af ritualet lægger biskopper og iklæder hånden på Ulla Thorbjørn Hansens hoved. Foto: Evald Munksgaard Hansen   

Roskilde Stifts nye biskop, Ulla Thorbjørn Hansen, får det gyldne bispekors om halsen. Foto: Evald Munksgaard Hansen 

Efter bispekorset iklædes biskop over Roskilde Stift, Ulla Thorbjørn Hansen, bispekåben af sognepræst Marianne Myssen samt adjunkt og præst Rasmus Dreyer. Foto: Evald Munksgaard Hansen  

"Angsten for det gode er én af de dybe og dystre hemmeligheder i menneskesindet,” sagde Roskilde Stifts nye biskop, Ulla Thorbjørn Hansen, blandt andet i sin prædiken. Foto: Rune Hansen 

En bispevielse er en helt særlig oplevelse! Foto: Rune Hansen  

Ulla Thorbjørn Hansen indstifter nadveren - for første gang som biskop. Foto: Evald Munksgaard Hansen  

Roskilde Stifts biskop nummer 65, Ulla Thorbjørn Hansen, lyser velsignelsen. Foto: Rune Hansen.

Stiftets nye biskop leder processionen ud af Roskilde Domkirke. Foto: Rune Hansen.

Herefter følger H.M. Dronningen ledsaget af menighedsrådsformand ved Roskilde Domsogn, Anne Rosendal. Foto: Rune Hansen

Der hilses farvel! Foto: Emil Helms

Kirkeminister Ane-Halsboe-Jørgensen forlader kirken sammen med sin departementschef, Christian Dons Christensen. Foto: Emil Helms   

Biskop over Aalborg Stift, Thomas Reinholdt og biskop over Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen, forlader kirken. Foto: Emil Helms  

Borgmester i Roskilde, Tomas Breddam, forlader kirken. Foto: Emil Helms 

Til reception på Stændertorvet. Den nye biskop skåler i bobler med borgmesteren i Roskilde. Foto: Emil Helms 

Borgmesteren byder biskop Ulla Thorbjørn Hansen velkommen til Roskilde. Foto: Emil Helms

Der råbes hurra! Foto: Emil Helms

Biskop Ulla Thorbjørn Hansen taler - og siger tak! Foto: Emil Helms

Der skænkes bobler. Foto: Emil Helms

Der lyttes - og samtales. Foto: Emil Helms

Biskop Peter Fischer-Møller i samtale med én af stiftets præster, Kim Hansen. Foto: Emil Helms

Roskilde Domkirke var bagtæppe for den festlige reception på Stændertorvet i hjertet af Roskilde efter bispevielsen. Foto: Emil Helms