Fortsæt til hovedindholdet
Arkiv 2022
Nyheder
Borgmester Thomas Breddan og biskop Ulla Thorbjørn Hansen

"Det tegner til et stærkt samarbejde"

Biskop Ulla Thorbjørn Hansen fik en varm velkomst af borgmester Tomas Breddam, da Roskilde Kommune holdt reception efter bispevielsen 


Tekst: Marianne Hyrlov 
Foto: Emil Helms

Der var bobler i glassene, og Stændertorvet i Roskilde var fyldt med feststemte mennesker efter bispevielsen i Roskilde Domkirke.

Roskilde Kommune bød velkommen til stiftets nye biskop med en reception under åben himmel. 
 

Stændertorvet i Roskilde

Stændertorvet i Roskilde dannede rammen om receptionen efter bispevielsen

Borgmester Thomas Breddam fremhævede i sin tale til Ulla Thorbjørn Hansen det gode samarbejde mellem kirke og kommune.     

”Det er vi uendeligt stolte af i Roskilde - og jeg sætter personligt meget stor pris på det. Det samarbejde har været med til at gøre vores by alle tiders,” sagde Thomas Breddam.


Forgængere med alvorlige miner

Borgmesteren tog tilhørerne med 1000 år tilbage i tiden, hvor først biskop Gerbrand og 136 år senere biskop Absalon var stiftets gejstlige overhoveder. Han hæftede sig smilende ved, at Ulla Thorbjørn Hansen efterfølger en lang række herrer med alvorlige miner og gråt hår.

Nogle af biskoppens forgængere var brikker i politiske spil, og andre var krigeriske. Her så borgmesteren en tydelig forskel til stiftes nye biskop:

”Du vil ordet, nærværet,” sagde han.

Tomas Breddam og Ulla Thorbjørn Hansen

"Du efterfølger en lang række herrer med alvorlige miner og gråt hår," sagde borgmester Tomas Breddam

Men der er ifølge borgmester Tomas Breddam også ligheder mellem Ulla Thorbjørn Hansen og hendes berømte forgænger, biskop Absalon:

”Når jeg hører, hvad du vil med dit embede, Ulla, så deler du Absalons ambition om at brede kirken ud. Du ønsker at Folkekirken skal være dér, hvor folk er – og du siger, at den vigtigste forkyndelse sker uden for kirkens vægge.”

Borgmesteren sluttede sin tale med ordene:

”For at indfri vores ambitioner, har vi brug for hinanden. Derfor glæder det mig, at du i den grad ser folkekirkens rolle som en aktiv del af menneskers liv og som medskaber af de fællesskaber, vi alle sammen har brug for. Det tegner til et stærkt samarbejde.”

Og så gjaldede Hurraråbene ud over Stændertorvet i Roskilde.

LÆS HELE BORGMESTERENS TALE HER


Tak fra biskoppen

Biskop Ulla Thorbjørn Hansen takkede for velkomsten og mindede om, at Stændertorvet i Roskilde for godt to måneder siden var rammen om opstart af 2. etape af Tour de France. 

”I dag gælder det opstarten af 65. etape af kirkens historie i byen, Og jeg glæder mig til at være en del af den historie,” sagde hun – med henvisning til, at hun efterfølger ikke mindre end 64 biskopper i Roskilde.
 

Biskop Ulla Thorbjørn Hansen læste et digt af Benny Andersen op for med et smil at fortælle, hvordan hun vil samle stiftet efter en lang valgkamp.


Biskop Ulla Thorbjørn Hansen sluttede sin korte takketale med et digt af Benny Andersen. Et digt, som hun vil bruge, når hun bliver spurgt, hvad hun vil gøre for at samle stiftet efter en lang valgkamp:

Jeg har to venner
som er uvenner
og to uvenner
som er venner.
Min ene ven er ven med min ene uven.
Min anden ven er uven med min anden uvens ven.
Det er svært at holde rede på hvem man skal passe på ikke at sige hvad til.
En forsoning ville forenkle forholdet betydeligt
så jeg går stærkt ind for at vende den anden kind til
men har i længden ikke kinder nok prøver at mobilisere mine venners kinder.
Det har gjort min ene uven venlig og min ene ven uvenlig.
Min anden uven er blevet uven med sin ven
og min anden ven er blevet ven med min anden uvens tidligere ven men tilgengæld uven med sin egen tidligere ven
Jeg overvejer kraftigt at slå en streg over det hele
trække kinderne til mig
og begynde på en frisk.

Receptionen sluttede med en fælles skål for det gode samarbejde mellem kirke og kommune

Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen og Roskilde Stifts fungerende kontorchef Asger Gewecke

Domkirken dannede bagtæppe for den festlige reception på Stændertorvet. 

I forgrunden biskop over Aalborg Stift Thomas Reinholdt Rasmussen. I baggrunden biskoppen over Haderslev Stift, Marianne Christiansen og biskoppen over Fyens Stift, Tine Lindhardt. 

En glad biskop Peter Fischer-Møller - nu emeritus - skåler med gæsterne på Stændertorvet. 

Der skænkes bobler - her til provst for et af Roskilde Stifts 12 provstier, Greve-Solrød Provsti, Anne Bredsdorff. 

Roskilde Stifts nye biskop, Ulla Thorbjørn Hansen, sammen med borgmester i Roskilde Kommune, Tomas Breddam. Det var en taknemlig og glad biskop, der glæder sig til at gå i gang med de mange opgaver, der venter.