Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder fra Stiftet 2023
Nyheder

Konsulentbesøg - få tidlig rådgivning i byggesager og spar tid!

Uanset om I skal bygge, vedligeholde, renovere eller reparere kan det være en stor fordel at drøfte jeres planer med relevante konsulenter og stiftsøvrigheden tidligt i processen. Roskilde Stift tilbyder nu løbende runder med konsulentbesøg i hvert provsti, hvor menighedsråd har mulighed for at præsentere sine projekter og modtage umiddelbar vurdering og byggesagsrådgivning.

Illustration over tidsplan for byggesager.

 

Til menighedsråd: 

Uanset om I skal bygge, vedligeholde, renovere eller reparere kan det være en stor fordel at drøfte jeres planer med relevante konsulenter og stiftsøvrigheden tidligt i processen. På den måde får I vejledning og gode råd, der kan forkorte sagsbehandlingstiden og minimere risikoen for, at jeres projekt bliver sendt retur, når det i sidste ende skal godkendes af Stiftsøvrigheden.

Roskilde Stift tilbyder nu løbende runder med konsulentbesøg i hvert provsti, hvor menighedsråd har mulighed for at præsentere sine projekter og modtage umiddelbar vurdering og byggesagsrådgivning.

Der bliver ikke truffet endelige afgørelser under besøget og hvis menighedsrådet ønsker projektet realiseret, skal der stadig sendes en ansøgning via provstiudvalget til Stiftsøvrigheden.

Hvert provsti vil modtage yderligere information om tidspunkt for besøgsrunden, samt om tilmelding. 

Hvem kommer på besøg?

Fra Stiftsøvrigheden deltager biskop Ulla Thorbjørn Hansen, en jurist og byggesagsbehandler Sif Mørkeberg. Derudover deltager den kongelige bygningsinspektør Gitta Hammer samt en kirkekonsulent fra Nationalmuseet.

Hvis det er relevant for sagen og menighedsrådet ønsker det, kan Kirkeministeriets kirkegårds-konsulent Karin Corfitzen, varmekonsulent Poul Klenz Larsen, klokkekonsulent Per Rasmus Møller, bygningskonsulent for tjenesteboliger Michael Madsen og orgelkonsulent Kristian Olesen tillige deltage. Bemærk at hver af disse specialkonsulenters deltagelse koster et honorar på kr. 1.162,07 pr. time (jf. regulering af den 21. feb. 2023).   

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte byggesagsbehandler Sif Mørkeberg på tlf. 4638 1926 og kmros@km.dk