Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder fra Stiftet 2023
Nyheder

Gudstjenester i Roskilde Stift

Gudstjenesten er kirkens livsnerve. Heldigvis har undtagelsestilstandene i forbindelse med Covid-19 og ekstraordinære energisparetider haft deres tid. Derfor går vi nu tilbage til gudstjenestefrekvens-ordningen fra 2014. 

Roskilde Domkirke. Foto: Mariusz Paździora, Wikimedia Commons

Pastorater med ét sogn
I ét-sogns pastorater skal der være minimum én gudstjeneste hver søndag hele året, også i ferieperioder.

 

Pastorater med flere sogne
For pastorater med mere end ét sogn er der to muligheder. Den klassiske ordning og så 2014-ordningen, som blev til i forlængelse af ændrede livsrytmer og traditioner.

 

1.     Den ældre ordning: Minimum to gudstjenester hver søndag i pastoratet. I ferieperioder, hvor præster vikarierer i nabosogne, skal der være minimum én søndagsgudstjeneste i hvert pastorat.

 

2.     2014-ordning: Minimum én gudstjeneste hver søndag i pastoratet. Jule-, påske- og pinsedag skal der holdes mindst to gudstjenester. Hertil kommer to månedlige hverdagsgudstjenester med en form for prædiken og gudstjenesteliturgi, såfremt der kun afholdes én søndags/helligdagsgudstjeneste.

 

Alle andre ordninger end disse, skal menighedsråd og præst(er) søge bispeembedet om tilladelse til via deres provst.

 

Fremfor at aflyse gudstjenester anbefaler jeg, at der afholdes fælles gudstjenester på tværs af pastorater.

 

Læs mere om gudstjenestefrekvenser i sommerferieperioden, valg af gudstjenesteordning, mv. i biskoppens skrivelse af 19.9.14.