Fortsæt til hovedindholdet
Arkiv 2022
Nyheder

Ny stiftsværnspræst i Roskilde Stift

Som et led i et nyt landsdækkende initiativ "Folkekirke og Forsvar" er der udnævnt en stiftsværnspræst i hvert af folkekirkens 10 stifter


Tekst: Sidsel Drengsgaard
Foto: Privat

I Roskilde Stift er sognepræst i Tølløse, Ole Bach Piekut, blevet udnævnt til stiftsværnspræst. 

Han er dermed én af i alt 10 nye stiftsværnspræster i folkekirken, da der er udnævnt én i hvert stift. 

Stiftsværnspræsterne er en del af det nye projekt "Folkekirke og Forsvar", der skal styrke folkekirkens møde med soldater, veteraner og pårørende. Og her skal de 10 præster spille en særlig rolle. 

De skal kommunikere, netværke, tage initiativer til nye aktiviteter og etablere samarbejde med de kommunale veterankoordinatorer. Og så skal de bygge bro og kan for eksempel kontaktes, hvis en veteran har behov for et netværk, en samtale, eller hvis en kirke gerne vil høre mere om, hvordan man kan understøtte mødet med soldater, veteraner og pårørende. 
 

Fakta

Om Folkekirke og Forsvar

Folkekirke og Forsvar styrker mødet med soldater, veteraner og pårørende gennem dialog, sjælesorg og ved at netværke.


Organisationen arbejder for anerkendelse af veteraners indsats og tager initiativer, som støtter psykisk belastede veteraner. Hvert stift har en præst fra forsvaret, stiftsværnspræsten, der koordinerer, kommunikerer, netværker og sætter aktiviteter i søen:
 

 • Vi bygger bro mellem folkekirken og Forsvaret
 • Vi skaber anerkendende aktiviteteter for soldaten, veteranen og de pårørende fx med Flagdagen
 • Vi støtter udsatte veteraner med sjælesorg og relationer
 • Vi oplyser om præsterne i forsvaret
 • Vi netværker med aktører og rådgiver i sjælesorg

 

Kilde: www.folkekirkeogforsvar.dk


Tilbud om netværk og samtale

Ole Bach Piekut har været både værnspræst og feltpræst og således været udsendt til krigszoner med danske soldater. 

Til folkekirken.dk siger han om sin nye funktion: 

"Veteraner er ofte tilbageholdende med at søge hjælp. De føler sig ikke forstået, de har svært ved at dele, og de bliver tit tabt undervejs. Der er rigtig mange, der ikke har noget netværk eller noget sted at gå hen, og det kan vi hjælpe med"  


Indstillet til initiativpris

Projektet er allerede blevet indstillet til Kristeligt Dagblads Initiativpris, der kårer årets bedste kirkelige tiltag. I den forbindelse har biskop Ulla Thorbjørn Hansen udtalt om projektet:

"Det er en strålende idé, som har min fulde opbakning. Nogle veteraner kan falde mellem flere stole, når de vender hjem, og her kan initiativet være med til at sørge for, at ingen er i tvivl om, hvor der er hjælp at hente, og at folkekirken i den situation står til rådighed med sjælesorg og samtale."

Læs Kristeligt Dagblads omtale af initiativet "Folkekirke og Forsvar" (kræver abonnement)

 

Tilbud fra stiftsværnspræsten i Roskilde Stift

 

 • Stiftsværnspræsten står til rådighed for alle veteraner og deres pårørende i Roskilde Stift

  Alle er velkomne til at henvende sig ved behov for samtale, sjælesorg eller hjælp til at finde et netværk af ligesindede. Stiftsværnspræsten er selv veteran og har et indgående kendskab til veteraner og deres pårørende og de udfordringer, der kan knytte sig hertil.
   
 • Stiftsværnspræsten står også til rådighed for stiftets sognepræster 
  Hvis sognepræster oplever behov for støtte i forbindelse med kontakt til veteraner og pårørende, kan de tage kontakt til stiftsværnspræsten, ligesom de kan henvise veteraner og pårørende direkte til stiftsværnspræsten.
   
 • Samtalegrupper
  Et tilbud til alle veteraner og deres pårørende.

  Er du veteran eller pårørende til en veteran, og har du lyst til at dele erfaringer og udfordringer med andre i samme situation? Så tilmeld dig til en samtalegruppe hos stifteværnspræsten.

  Stiftsværnspræsten er samtaleleder og sørger for at samtalen foregår efter retningslinjer som alle er bekendt med og i trygge rammer. 

  Den geografiske lokation for samtalerne vil blive fastlagt hver gang, der er nok tilmeldte til en gruppe. Vi vil forsøge at placere stedet således, at det er let tilgængeligt for alle deltagere.

  En gruppe består af otte til ti deltagere. Der er særskilte grupper for veteraner og for pårørende.

  Der tilbydes også individuelle samtaler efter behov.


Alle henvendelser er fortrolige. Stiftsværnspræsten er underlagt ubetinget tavshedspligt.


Kontakt stiftsværnspræsten:

Ole Bach Piekut

Stiftsværnspræst, Roskilde Stift

Feltpræst Hærens Officersskole

Nybyvej 12, 4340 Tølløse

Tlf. 4011 1472

Mail: obp@km.dk