Fortsæt til hovedindholdet
Arkiv 2022
Nyheder

Billedserie: Helligåndshuset fejrede 650-års jubilæum 

Helligåndshuset, der er den ældste del af Slagelse Kloster, har netop fejret 650-års jubilæum. Se billeder fra den festlige dag her 


Tekst: Sidsel Drengsgaard
Foto: Marianne Rueskov Myssen og Slagelse Kloster  


Mandag den 24. oktober 2022 fejrede Helligåndshuset - den ældste del af Slagelse Kloster - 650-års jubilæum. Helligåndshuset nævnes første gang i historiske kilder fra 1372.

Et Helligåndshus var en stiftelse, hvis primære formål var at optage og pleje syge, fattige og gamle samt huse rejsende. De opstod i Europa i 1100-tallet med inspiration fra johanniterordenen i Jerusalem. Fra midten af 1200-tallet blev der etableret Helligåndshuse i en række danske købstæder.

I dag huser Slagelse Kloster blandt andet Slagelses Provstis provstikontor og et bofællesskab for selvhjulpne, aktive seniorer, der er fyldt 60 år.

Læs mere om klostret her

Jubilæet blev markeret ved en festgudstjeneste i klosterkirken og en reception i Helligåndssalen.

Biskop Ulla Thorbjørn Hansen deltog i fejringen, da hun som biskop sidder i klostrets bestyrelse. Før hun blev biskop, sad hun også i bestyrelsen, da hun var provst for Slagelse Provsti.  

Se billeder fra fejringen her: 
 

Helligåndshuset er den ældste del af Slagelse Kloster og nævnes første gang i historiske kilder fra 1372. 

I anledningen af Helligåndshusets 650-års jubilæum var der mandag den 24. oktober indbudt til festgudstjeneste, hvor blandt andet biskop over Roskilde Stift, Ulla Thorbjørn Hansen, medvirkede. 

Sognepræst i Sct. Peders-Havrebjerg Pastorat, Katja Rosholm Schiøler, var prædikant ved festgudstjenesten, hvor også biskop Ulla Thorbjørn Hansen medvirkede. 

Efter festgudstjenesten var der indbudt til en festlig reception i Helligåndssalen, der er den ældste del af klostret - og altså resterne af det oprindelige Helligåndshus, som altså kan dokumenteres 650 år tilbage i tiden til 1372. 

Biskop over Roskilde Stift, Ulla Thorbjørn Hansen, deltog i receptionen. Her er hun fotograferet foran Niels Larsen Stevns to fresker, "Den barmhjertige Samaritan" og "De ti Spedalske". De blev malet i 1938 og har siden da prydet Helligåndssalens vægge. I dag benyttes Helligåndssalen som festsal for klostrets beboere, men tilbage i tiden  indtog elever fra Latinskolen i Slagelse deres måltider i salen. 

Klosterforstander Helle Jürgensen holder tale ved receptionen. 

Også biskoppen talte ved den festlige lejlighed.