roskildestift.dk
Whistleblowerordning

Information om whistleblowerordning

Roskilde Stiftsadministration er ikke omfattet af whistleblowerordningen, mens stiftets præster er omfattet af Kirkeministeriets whistleblowerordning.

Der henviser til Kirkeministeriets ordning på ministeriets hjemmeside: Kirkeministeriets whistleblowerordning - km.dk

Da Roskilde Stiftsadministration alene har 18 beskæftigede, er det besluttet ikke at oprette en separat ordning. I stedet for whistleblowerordningen henviser vi til de almindelige forvaltningsretlige regler om bl.a. klageadgang.

Begrundelse

Det fremgår af Justitsministeriets ”Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område”, at der etableres whistleblowerordninger på samtlige ministerområder, herunder i alle departementer og alle underliggende myndigheder, som et departement har instruktionsbeføjelse over for, med 50 eller flere beskæftigede. For så vidt angår myndigheder med færre end 50 beskæftigede vil det være op til den enkelte myndighed, om der skal oprettes en separat whistleblowerordning for myndigheden.

Se her: Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område (justitsministeriet.dk)