roskildestift.dk
Vielse uden for kirkerummet

Vielse uden for kirken

Biskopperne har givet tilladelse til, at ægtepar kan få en kirkelig vielse uden for kirkens rum. På denne side kan du læse mere om mulighederne.

Præstens rolle

Præsterne må som udgangspunkt have mulighed for at være imødekommende over for brudepars særlige ønsker, såfremt man ikke går på kompromis med den
pågældende tjenestes evangeliske indhold og/eller den enkelte præsts grænser for, hvad han/hun finde teologisk og liturgisk forsvarligt.