Undervisning
Gerontologi

Gerontologi

Gerontologi betyder læren om ældre. De fleste præster er tilknyttet plejehjem, og den nyeste forskning på området peger på, at flere og flere af beboerne på plejehjemmene er ramt af demens. Derfor må andre og nyere arbejdsmetoder til. En forkortet højmesseliturgi med søndagensprædiken duer ikke altid. Hvorfor ikke? Jo, for den rammer simpelthen forbi beboerne. Religionspædagogisk Udvalg tilbyder dagskurser, der giver en forståelse for sygdommen og giver præsten konkrete og håndgribelige værktøj til at gribe gudstjenesterne an for demente.