Undervisning
DinTro-MinTro

DinTro-MinTro Roskilde stift

DinTro-MinTro Roskilde stift er et religionsdialog-projekt, som medvirker til at der blandt skoleelever opbygges et religiøst og etisk grundlag for gensidig forståelse og respekt for religiøs mangfoldighed.

Et gæstelærerteam bestående af en jøde, en kristen og en muslim kommer på besøg og fortæller om de tre monoteistiske religioner og dermed om det, de tror på, det, de har til fælles og om det, der er forskelligt.

 

Respekt og gensidig forståelse er baseret på viden om hinanden og derfor er formålet at skabe dialog og viden omkring de monoteistiske religioners baggrund og traditioner. Gæstelærerne er oplært til skolebesøg og fremstår som rollemodeller, der viser forståelse og respekt for religioners forskelle og ligheder. Initiativet er et folkekirkeligt initiativ støttet af Roskilde Stift og kommunale midler og er derfor gratis for skoleklasser. Pt. kan gæstelærerbesøg tilbydes til 6.-9.kl. klasse i følgende kommuner: Roskilde, Greve-Solrød og Køge.

Se mere på www.Dintro-MIntro.dk

Se en kort film om et gæstelærerbesøg: https://www.youtube.com/watch?v=NaKgrsrrW8o

For yderligere information kontakt projektleder Liselotte Dyrekær-Christensen på dintromintroroskilde@gmail.com