Udvalg
Udvalg for præstekurser

Medlemmer

  • Peter Fischer-Møller
  • Bodil Therkelsen
  • Sognepræst Lone Balle Olesen
  • Provst Erhard Schulte Westenberg
  • Sognepræst Caroline Kollenberg Thisted
  • Sognepræst Lars Storm Christensen
  • Universitetspræst Ulla Pierri Enevoldsen
  • Sognepræst Marianne Lekven Agerholm
  • Sognepræst Eigil Ingemann Andreasen
  • Sognepræst Anne-Marie Nybo Mehlsen

Kommissorium

Udvalget arrangerer det årlige stiftspræstestævne på Liselund ved Slagelse og arrangerer et efterårsmøde for præster.

Stiftsrådet godkendte på sit møde den 26. maj 2014 udvalgets kommissorium.