Udvalg
Liturgiudvalget

Liturgiudvalget

Referat - udvalgsmøde, 1. marts 2019 

Liturgiudvalget er nedsat af stiftsrådet til at arbejde med liturgien i bred betydning, dvs. ritualerne, prædikenen, salmesang og kirkemusik. Liturgiudvalget skal være et levende debatforum samt en ressource for menighedsråd og præster i arbejdet med gudstjenesten. Udvalget forventes at følge de initiativer der pågår i Folkekirken i arbejdet med liturgi og nye gudstjenesteformer, således at udvalget til stadighed har øje for Folkekirkens fælles udgangspunkt, og således at udvalget kan medvirke til diskussion og inspiration i Roskilde stift.

 

Udvalgets opgaver er blandt andet:

* At skabe øget fokus på det liturgiske arbejde i stiftet

* At indsamle liturgisk erfaring fra stiftet, at være en vidensbank

* At have øje for forholdet mellem tradition og fornyelse

* At støtte og inspirere menighederne og kirkelivet i stiftet

* At inspirere til øget samspil mellem præst og menighedsråd

* At skabe fora for debat og vidensdeling evt. studiedage

* At følge med i det biskoppeligt nedsatte udvalgsarbejde og arbejdet i de øvrige stifter

 

Udvalget består af 2 præster, 1 provst, 2 (kirke)musikere, 2 MR-medlemmer, 1 lægt medlem fra stiftsrådet, 1 ”udefra”

Udvalget mødes 2-4 gange om året og rapporterer tilbage til stiftsrådet. Udvalget udpeger selv en formand.