Udvalg
Kirke på vejx

Udvalgsmedlemmer

Anna Kluge, provst (formand) 
Peter Tingleff, projektleder
Henning Marcher, sognepræst 
Kristina Bay, sognepræst 
Johan Linde 
Benny Hansen, Stiftsrådet 
Peter Fischer-Møller, biskop

Udvalgets kommissorium.

Kontakt

Projektleder Peter Tingleff 
Mobil: 6161 5240  
Email: peter@kirkepaavej.dk 
WEB: www.kirkepaavej.dk 
Nyhedsbrev: Tilmeld dig her. 
www.facebook.com/Kirke.paa.vej/              

Hvorfor?

Længsel efter, at evangeliet planter sig i menneskers liv, og at der ud af det opstår nye måder at være kirke på. Vi har bevæget os udenfor de almindelige kirkelige rammer for at møde mennesker der, hvor de er - og udgangspunktet for vores arbejde er Lukasevangeliet 10, 1-12, hvor Jesus sender sine disciple ud.  

Mød os på en base

En “base” er et åbent fællesskab af mennesker, der mødes for at lytte til Gud, til hinanden og til det område, vi befinder os i. Altsammen for at få en fornemmelse af, hvad Gud allerede gør. Der er nu 3 baser i Roskilde Stift - i Roskilde, Næstved og Slagelse. Læs mere om dem her.

Hvordan?

Vores arbejde bygger på en række praksisser, som også er inspireret af Lukasevangeliet 10, 1-12. For eksempel, at vi altid går to og to i arbejdet, at vi hører og handler sammen, at vi har bøn og sang, at vi tager udgangspunkt i Bibelen, at vi deler vores længsler med hinanden m.m. Se mere om vores praksisser her.