Diakoniudvalg
Nyt fra udvalget

Nyt fra diakoniudvalget 

Hold dig orienteret om udvalgets arbejde

 

Temadag om diakoni i Roskilde Stift den 15. september 2021

Diakoniudvalget inviterer til gratis temadag om udvikling af diakonale tiltag og aktiviteter i stiftet på baggrund af undersøgelsen ”Kortlægning af diakoni i Roskilde Stift”

Læs mere om temadagen
 

Ny stor undersøgelse af diakonien i Roskilde Stift 

Diakoniudvalget har i samarbejde med stiftets provstier iværksat en kortlægning af diakonien i Roskilde stift. Undersøgelsen er foretaget af FUV - Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter. 

Formålet er at kortlægge hvilke holdninger til diakoni og hvilke diakonale tiltag, som menighedsråd og provstiudvalg i Roskilde Stift har.

Informationerne skal bruges som oplæg til debat om, hvad menighedsråd, provstiudvalg og stift vil med det diakonale arbejde. 

Læs mere om undersøgelsen i denne artikel fra Roskilde Stiftsårbog 2020 

Find undersøgelsen og delrapporter med tal for de enkelte provstier her