Seneste nyt
Nyheder

Nyt fra stiftsrådsmødet den 23. november 2017

Formand for stiftsrådet Bodil Therkelsen skriver

Roskilde Stiftsråd er nu i arbejdstøjet igen!

Vi byder velkommen til 6 nyvalgte medlemmer: Erik Johannes Larsen ( Roskilde domprovsti) , Vilhelm Thorst, (Lejre provsti), Peter Nielsen, (Ods- Skippinge provsti), Henrik Hviid (Slagelse provsti), Benny Hansen (Stege-Vordingborg provsti) og Marianne Hauge (Greve-Solrød provsti) og velkommen tilbage til Kirsten Vej Petersen ( Køge provsti), Poul Otto Nielsen (Ringsted- Sorø provsti),Anders Christensen(Holbæk provsti)  Keld Köcher (Tryggevælde provsti) , Bodil Therkelsen (Kalundborg provsti) samt Mogens Kessel (Næstved).

På den gejstlige side skal der bydes velkommen til et nyt medlem  sognepræst Anna Helleberg Kluge og  velkommen tilbage til domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, provst Jens Elkjær Petersen, sognepræsterne Kristina Bay og  Lone Balle Olesen .Stiftets biskop Peter Fischer -Møller, er født medlem af stiftsrådet og forretningsfører for stiftsrådet.

I det  konstituerende møde blev de forskellige poster i stiftsrådet fordelt på følgende læge personer: formand Bodil Therkelsen ( Kalundborg provsti), næstformand Mogens Kessel ( Næstved provsti), repræsentant til budgetfølgegruppen i fællesfonden Poul Otto Nielsen (Ringsted- Sorø provsti), repræsentant i bestyrelsen for stifternes kapitalforvaltning Kirsten Vej Petersen (Køge provsti) samt en stedfortræder samme sted Erik Johs. Larsen ( Roskilde domprovsti), repræsentant i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd  sognepræst Thomas Emil Hornemann-Thielke (Herlufsholm kirke) og sognepræst Lone Balle Olesen(Magleby og Holtug sogne) blev valgt til Folkekirkens Nødhjælps repræsentantskab.

Denne første mødegang var meget præget af oplysninger, især omkring stiftsrådets arbejde med at udbrede visionspapiret, ”En gæstfri folkekirke”, som bl.a. er brugt på en visionsaften med alle stiftsrådets udvalg og også udsendt til provstiudvalg og menighedsråd samt været genstand for flere drøftelser i det forgangne stiftsråd.

Stiftsrådets møder er offentlige og alle er velkomne til at overvære møderne. Datoerne for kommende stiftsrådsmøder vil blive lagt i stiftets mødekalender.

Vi trækker i arbejdstøjet, ud fra en  klar positiv og meget engageret holdning til at ville vores fælles folkekirke, og derfor ser jeg med spændt forventning  frem til det kommende arbejde i stiftsrådet!

Bodil Therkelsen, formand