Seneste nyt
Nyheder

Nyt fra stiftsrådsmødet 5. februar 2018

Formand for Stiftsrådet Bodil Therkelsen skriver ...

Stiftsrådsmødet d. 5. februar havde flere store og vigtige sager på dagsordenen og her skal bare fremhæves nogle enkelte afgørelser. Det nyvalgte stiftsråd fik fastsat indlånsrenten for 2019 til 1,00 % for de kapitaler, som menighedsrådene har placeret i stiftsmidlerne, og udlånsrenten til 1,5 % for de lån, der måtte optages. Stiftsrådet har endvidere besluttet at fastholde promillen på 5,3 for stiftsbidraget i 2019. Disse tal offentliggøres inden 1.marts på hjemmesiden.

Stiftsrådet fik også lejlighed til at tale med repræsentanter fra de forskellige udvalg under stiftsrådet inden medlemmerne efter ønske fordelte sig i udvalgene. Stiftsrådet har gennem de foregående perioder oparbejdet et godt og solidt udvalgsarbejde. I det fremtidige arbejde vil udvalgene lade sig inspirere af den af det tidligere stiftsråd formulerede vision og strategi ”en gæstfri folkekirke”. Det gælder vi os til.

Der forestår nu et større konstitutionsarbejde i de respektive udvalg, inden stiftsrådet igen mødes i juni måned.

Kirke på vej, stiftets flerårige projekt med sognepræst Peter Tingleff som gennemgående figur, har tilføjet et ekstra område til projektarbejdet, hvilket stiftsrådet har valgt at støtte både i år og næste år. Det drejer sig om ungdomsarbejde i kristent regi ”fordi tro betyder noget”. Selve projektet er en udløber af ”TRO- værdige samtaler” på Roskilde festivalen i 2017, som stiftsrådet også ydede støtte til. Det nye projekt er et eksperimenterende lytte-samtale-café for aldersgruppen 17-25 år. Med opsøgende arbejde fra et par deltidsansatte unge medarbejdere og gymnasiepræster, skal projektet starte en café/samtalemiljø op.

 På nuværende tidspunkt er der – helt i Kirke på Vejs ånd- også et satellitforsøg med samme indhold i Slagelse by under opstart med støtte af sognepræster og unge. Stiftsrådet ser frem til at høre mere om denne mulighed for at få de unge i tale på kristent grundlag, gerne i form at en ”erfaringsguide”, der kan inspirere præster og frivillige til at gennemføre lignende tiltag i andre byer og områder. Gruppen er allerede aktiv på Facebook.

I sidste uge foregik det store konfirmandtræf for 3000 konfirmander over flere dage i Roskilde Domkirke og de mange frivillige gav dem en uforglemmelig oplevelse.


Formand for Stiftsrådet Bodil Therkelsen