Seneste nyt
Nyheder

Nyt fra Stiftsrådsmødet torsdag den 1. september

Tommy Liechti, formand for Stiftsrådet, skriver her om nyt fra mødet.


Tekst Tommy Liechti, formand for Stiftsrådet Foto Rune Hansen
Billedtekst Tommy Liechti

Stiftsrådet afholdt møde torsdag den 1. september 2016.

Kapitalforvaltning. Mødets debatpunkt var stiftsrådets stillingtagen til de ønsker om ændringer i Bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen, som et stort flertal i bestyrelsen i Den Fælles Kapitalforvaltning ønsker gennemført.

Roskilde Stiftsråd har indtil nu som det eneste stiftsråd, på baggrund af utryghed ved de øgede investeringsmuligheder, været modstander af ændringerne. Formand Jørgen Nielsen og næstformand Niels Hørby fra bestyrelsen forklarede om de påtænkte ændringer og om den investeringspolitik, der er flertal for i bestyrelsen.

Stiftsrådet drøftede kort oplægget, men tager først stilling på næste møde.

Stiftsrådet benyttede lejligheden til at takke rådets repræsentant i bestyrelsen, Kirsten Vej Petersen for hendes store arbejde med denne sag, hvilket allerede har ført til væsentlige forbedringen i den foreslåede investeringspolitik. 

Halvårsregnskab. Stiftsrådet behandlede halvårsregnskabet for det bindende stiftsbidrag, herunder en oversigt over bevilget og udbetalt støtte, samt en forventning til hele året, for at have bedst mulig baggrund for at behandle de mange ansøgninger om projektstøtte. 

Herunder havde stiftsrådet modtaget en foreløbig rapport fra Diakoniudvalgets projekt Ensomme voksne, hvis oprindelige bevilling nu er brugt. Stiftsrådet fandt det vigtigt, at arbejdet kan fortsætte og bevilgede en ansøgt tillægsbevilling, som blandt andet skal gøre det muligt at udarbejde en plan for den fremtidige finansiering. 

Fællesmødet
med stiftsrådsmedlemmer fra de andre stifter foregår i forbindelse med Konference om dåb og dåbsoplæring lørdag den 17. september på Hotel Scandic, Roskilde. Stiftsrådet drøftede forskellige emner, som kunne nævnes som bidrag til den gensidige orientering.

Møde med provstiudvalg. Stiftsrådet så frem mod mødet med alle stiftets provstiudvalg den 5. oktober 2016 og fik en orientering om mødets program, som udover gensidig orientering indeholder væsentlige input og perspektivering udefra.

Mission og vision.
Endelig drøftede Stiftsrådet behovet for at formulere en mission og en vision for Stiftsrådets arbejde. Vi fandt det væsentligt, at formuleringerne ikke bliver løsrevne, men derimod udtrykker den sammenhæng vi arbejder i, med stift, provstier og sogne.

Stiftets formuleringer på området var udsendt, og på næste møde vil stiftsrådet arbejde med eventuelle forslag til justeringer heraf, inden en arbejdsgruppe udarbejder forslag til at beskrive den effekt, mission og vision skal have på Stiftsrådets arbejde.

 

Nyt om navne
Sognepræst og korshærspræst Anne Kathrine Clausen træder ind i Diakoniudvalget.
Sognepræst Anna Kluge træder ind i udvalget for Kirke på Vej.

 

Kalenderen
17. september 2016.
Religionspædagogisk Udvalgs Dåbskonference.
17. september 2016. Landsdækkende fællesmøde for stiftsråd.
5. oktober 2016. Stiftsrådets møde med provstiudvalg. 
11. oktober 2016. Stiftsrådsmøde om budget 2017.
24. november 2016. Stiftsrådsmøde
25. marts 2017. Stiftsdagen