Seneste nyt
Nyheder

Nyt fra Stiftsrådsmødet den 3. december

Tommy Liechti, formand for Stiftsrådet, skriver her om rådets seneste møde, der blev afholdt onsdag den 3. december.


Tekst Tommy Liechti, formand, Stiftsrådet

Mødets debattema var Kirke på vej,  og vi havde besøg af projektleder Peter Tingleff,om både repeterede projektets grundlæggende arbejdsform og orienterede om de nyeste initiativer.

Det særlige ved projektet er dels, at man har fokus på det, der foregår uden for kirkens bygninger, dels at arbejdsformen er at starte med at lytte for at afdække hvad der allerede sker, for først derefter at involvere sig i handlinger/aktiviteter sammen med andre.

Projektet har allerede samlet flere hundrede aktive fra meget forskellige dele af folkekirkens spektrum, og der foregår mange aktiviteter, primært i Roskilde.

Udvalgets fokus vil i den nærmeste tid være at etablere læringsnetværk, i et forsøg på at nyttiggøre de indhøstede erfaringer og nå bredere ud i stiftet. Desuden vil Kirke på Vej have fokus på de unge i årgangene efter konfirmationen

Gennem Stiftsrådets efterfølgende debat blev det klart, at der er behov for en tydeligere kommunikation, idet mange har opfattet projektet som en kritik af det eksisterende arbejde i sognene, hvorimod projektet selv klart opfatter sig som et supplement.

Stiftsrådet havde en kort drøftelse om kontakten til de forskellige projekter og landsdækkende udvalg som arbejder med området Kirken på landet. Vi besluttede, at det indledningsvist er Strategiudvalget som holder sig opdateret om udviklingen. Om cirka et år overvejer vi igen, om der skal nedsættes et særligt stiftsudvalg på området.

Stiftsrådet modtog en interessant orientering om arbejdet i Folkekirkens Nødhjælps Råd, hvor vi er repræsenteret ved Kristian Gylling.


Nyt om navne

 • Valg af formand blandt menighedsrepræsentanterne: Tommy Liechti blev genvalgt. 
 • Valg af næstformand blandt menighedsrepræsentanterne: Bodil Therkelsen blev genvalgt. 
 • Valg af repræsentant til budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden: Poul Otto Nielsen blev genvalgt.
 • Michael Rønne Rasmussen er trådt ind i Udvalg for Global Kristendom.
 • Lone Balle Olesen er trådt ud af Udvalg for Reformationsjubilæet. Eigil Andreasen indtræder i stedet.


Kalenderen

Stiftsrådsmøder i 2016

 • 16. februar
 • 26. maj
 • 1. september
 • 11. oktober
 • 24. november 


Andre vigtige datoer

 • 5. – 6. februar 2016: Møde mellem Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, Stiftsråd og stiftsudvalg. 
 • 22. februar 2016 kl. 17: intern foredragsaften med Hans Vium Mikkelsen for Stiftsrådet.
 • 12. marts 2016 (lørdag): Stiftsdagen. Tema: Frivillighed & engagement 
 • 17. september 2016: Religionspædagogisk Udvalgs Dåbskonference.
 • 17. september 2016: Landsdækkende fællesmøde for stiftsråd.
 • 5. oktober 2016: Stiftsrådets møde med provstiudvalg.