Seneste nyt
Nyheder

Nyt fra Stiftsrådsmødet den 21. oktober

Tommy Liechti, formand for Stiftsrådet, skriver her om rådets seneste møde, der blev afholdt onsdag den 21. oktober.


Tekst Tommy Liechti, formand for Stiftsrådet

Mødets debattema var religionspædagogik, og vi havde besøg af tre medlemmer af stiftets religionspædagogiske udvalg.

Suzette Munksgaard, Jes Nysten (formand) og Stinna Ahrenst orienterede om udvalgets arbejde. Mødet blev indledt med en overvejelse over begrebet håb, som måske i perioder har stået lidt i skyggen af tro og kærlighed.

Håb er også temaet for det kommende konfirmandtræf. Stiftsrådet fik også en foreløbig beskrivelse af Dåbskonferencen i september 2016 som tegner meget spændende. Endelig drøftede vi projektet Din Tro, Min Tro, herunder blandt andet muligheder for finansiering af en bredere udbredelse af projektet.

Sorggrupper i folkekirken
Da dette møde havde relativt få, om end vigtige punkter på dagsordenen, havde vi inviteret endnu en gæst. Sognepræst Charlotte Clante fortalte om projektet Sorggrupper i folkekirken september 2015. Se projektets hjemmeside på her. 

Det bindende stiftsbidrag 2016
Et af mødets vigtige opgaver var fastlæggelse af det endelige budget for det bindende stiftsbidrag 2016.

Stiftsrådet foretog enkelte omprioriteringer i forhold til det foreløbige budget fra februar, og vedtog derefter det endelige budget, som snarest kan findes på stiftets hjemmeside.

Budgettet gør det i vidt omfang muligt at imødekomme udvalgenes ønsker, men betyder samtidigt et væsentligt forbrug af opsparede midler fra tidligere år. Det bindende stiftsbidrag blev allerede i februar fastsat til 0,485 procent i 2016, hvilket er uændret i forhold til de foregående år.

Læs budgettet for det bindende stiftsbidrag 2016 her. 

Andet
Stiftsrådet besluttede at få tilført ny viden i form af et foredrag med rektor for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Hans Vium Mikkelsen, sidst i januar 2016.

Stiftsrådets strategiudvalg fik til opgave at planlægge det landsdækkende fællesmøde for stiftsråd 2016, som afholdes i Roskilde. Mødet afholdes samme dag som, og med fælles elementer med Religionspædagogisk Udvalgs Dåbskonference den 17. september 2016.


Nyt om navne

Anders Christensen
blev valgt som suppleant til bestyrelsen for Fælles Kapitalforvaltning, hvor Kirsten Vej Petersen er stiftsrådets repræsentant. 
Sognepræst Kristian Gylling er desværre trådt ud af Strategiudvalget.
Sognepræst Kristina Bay blev valgt som nyt medlem af Strategiudvalget.


Kalenderen

Stiftsrådsmøde den 3. december 2015
Stiftsdagen lørdag den 12. marts 2016
Møde mellem Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, stiftsråd og stiftsudvalg den 5.–6. februar 2016 
Religionspædagogisk Udvalgs Dåbskonference den 17. september 2016
Landsdækkende fællesmøde for stiftsråd den 17. september 2016.