Seneste nyt
Nyheder

Nyt fra Stiftsrådets møde tirsdag den 11. oktober 2016

Stiftsrådets formand, Tommy Liechti, skriver


Tekst Tommy Liechti, formand for Stiftsrådet Foto Rune Hansen

Mødets debatpunkt var en opfølgning på dåbskonferencen den 17. september 2016. Vi kunne starte med at glæde os over de mange positive tilbagemeldinger efter konferencen. Stiftsrådet drøftede sammen med religionspædagogisk konsulent Stinna Ahrenst, hvad de næste skridt kunne være som Stiftsrådets forsatte bidrag til at modarbejde faldet i dåbsprocenten.
Der blev ikke truffet konkrete beslutninger; men der var klar beredvillighed til at prioritere opgaven, og religionspædagogisk udvalg arbejder videre med udfordringen.

Mødets bundne opgave var at fastlægge det endelige budget for anvendelsen af det bindende stiftsbidrag i 2017. Allerede i februar vedtog vi, som baggrund for at fastsætte stiftsbidragets størrelse, et foreløbigt budget, og der var kun anledning til at foretage mindre justeringer i dette.

Budgettet indeholder mange aktiviteter, men en uændret udskrivning på lige under det halve af det maksimale beløb, Stiftsrådet har ret til at udskrive. Hvis alle de planlagte aktiviteter gennemføres, vil vi ved årets udgang have brugt hovedparten af de overskud, som utilsigtet blev opsparet i de første år af stiftsrådets eksistens.

Dernæst havde vi aftalt at genoverveje vores stillingtagen til de ønsker om ændringer i  Bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen, som et stort flertal i bestyrelsen i Den Fælles Kapitalforvaltning ønsker gennemført.
På baggrund dels af drøftelser med repræsentanter for den fælles kapitalforvaltning på sidste møde, dels af de forbedringer som er gennemført i de etiske retningslinjer, valgte vi at tilslutte os de ønskede ændringer.

Vi fortsatte arbejdet med at formulere en mission og en vision for Stiftsrådets arbejde. Vi fandt det, som allerede ved sidste møde, væsentligt, at formuleringerne ikke bliver løsrevne, men derimod udtrykker den sammenhæng vi arbejder i, med stift, provstier og sogne.
Vi valgte derfor at tilslutte os stiftets formuleringer på området, for dernæst at udarbejde forslag til at beskrive den effekt, som mission og vision skal have på stiftsrådets arbejde, i form af en strategi og måske en overordnet handlingsplan – som et nyt stiftsråd så må tage stilling til igen sidst på året 2017.

Strategiudvalget arbejder videre med opgaven til et senere møde i stiftsrådet.

 

Nyt om navne
Stiftsrådet fik nyheden om, at Anne-Sophie Olander Christiansen bliver ny domprovst i Roskilde Stift, og dermed medlem af Stiftsrådet. Vi ønsker tillykke og glæder os til samarbejdet.

 

Kalenderen
24. november 2016: Stiftsrådsmøde
25. marts 2017 : Stiftsdagen
1. juni 2017 kl. 16: Foredrag ved Hans Vium Mikkelsen fra FUV i forbindelse med stiftsrådsmøde.