Seneste nyt
Nyheder

Nyt fra stiftsrådsmødet den 1. juni 2017

Formand for stiftsrådet Tommy Liechti skriver

Tema: Grøn Kirke

Stiftstrådet fik en god orientering om aktiviteterne i Grønt Stiftsudvalg ved udvalgsmedlemmerne  sognepræst Helene Rasmussen, sognepræst Martin Ishøy og provst Jørn Noe. Stiftsrådet havde samtidigt lejlighed til at stille spørgsmål vedrørende udvalget ansøgning om støtte til en grøn konsulent, svarende til 4 arbejdstimer pr. uge i 2018 og 2019 plus materialer og en vis ekstern konsulenthjælp. Projektet drejer sig primært om kirkens jorder, og vil, udover konsulentbistand til sogne og provsti, også betyde 2-3 temadage om bæredygtig planlægning, pleje, drift og brug af kirkegårde samt et pilotprojekt om kortlægning af kirkejord i et eller to provstier i stiftet. Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen. Projektet koster kr. 347.600 over de to år.

 

Stiftets vision/mission – stiftsrådets strategi og handlingsplan.

Stiftsrådet drøftede et oplæg fra strategiudvalget. Det kan forekomme mærkeligt, at strategien formuleres, netop som en valgperiode er ved at være forbi, men vi opfatter det under alle omstændigheder som et såkaldt ’dynamisk dokument’ som løbende skal justeres, og samtidigt mener vi, det kan være et konstruktivt indspil til det næste stiftsråd, at de på denne måde får et indblik i, hvordan vi har tænkt.

Frem for at formulere en selvstændig mission og vision for stiftsrådet, ønsker stiftsrådet at ’adoptere’ selve stiftets formuleringer på disse områder, for derefter at koncentrere os om en strategi og en handlingsplan som beskriver, hvordan stiftsrådet bedst bidrager til at opfylde visionen. Når man beskriver stiftsrådets handlingsplan, er udvalgenes arbejde naturligvis meget afgørende, og stiftsrådet besluttede derfor at skrive til alle udvalg for at sikre den bedst mulige korte tekst og udvalgets arbejde, som en del af dokumentet.

Drøftelsen fortsætter på næste møde og den endelige ventes vedtaget på næste stiftsrådsmøde i september 2017

 

Forslag om ny valgform for menighedsrådsvalg i Danmark

Det nævnte forslag er sendt i høring, med frist den 1. oktober 2017. Stiftsrådet opfordrer alle meninghedsråd til at overveje at indsende et høringssvar.

 

Nyt om navne:

Peter Fischer-Møller, Tommy Liechti, Lone Balle Olesen, Jens Elkjær Petersen, Kristina Bay og Keld Köcher udgør udvalget, som planlægger stiftsdagen lørdag den 17. marts 2018

 

Kalenderen:

  • Folkekirkemøde den 26. august kl. 12-19:30 – i forbindelse med Århus Festuge – se nederst.
  • Foredrag med repræsentant fra FUV og efterfølgende stiftsrådsmøde den 5. september 2017
  • Stiftsrådets møde med udvalgene 3. oktober 2017
  • Fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer 7. oktober 2017 i Maribo
  • Stiftsrådsmøde 23. november 2017 – konstituerende møde for et nyvalgt stiftsråd.