Seneste nyt
Nyheder

Nyt fra reformationsudvalget

Læs uddrag fra udvalgsmødet onsdag den 27. januar.


For organister på landet

Efter forslag fra sognepræst Christina Inés Wandel, Jersie, er domorganist Kristian Olesen gået i gang med at lave en orgelsamling bestående af otte værker bygget over Luthers salmer. Værkerne er målrettet organister, der sidder ved små orgler på landet. Samlingen udkommer til efteråret 2016.

Den årlige Musikuge 2017

kommer til at handler om Bachs kirkemusik, hvorfor der også i den anledning udarbejdes en samling på otte værker rettet mod samme målgruppe.
Derudover overvejes det at lave en ekskursion rundt til lokale landsbykirker, for at vise hvad pog hvor godt man faktisk kan spille på de små orgler.

Da alt dette ikke kun drejer sig om musik, men også om pædagogik/formidling, inddrages Sjællands Kirkemusikskole ved rektor Ole Brinth og skolens lærere. 

Konfirmandtræf 2017 og undervisning
Jes Nysten orienterede om Konfirmandtræd 2017, der har Luther som tema.

Rollespilsakkademiet
har fået bevilget 100.000 kroner af Kirkeministeriet til et formidlingsprojekt om reformationen og dens tanker i ungdomshøjde, hvor Konfirmandtræf formodentligt kan bruges som udviklingsprojekt.

Folkekirkens Skoletjenester
er også i gang med udvikling af fælles og lokale
undervisningsprojekter.

Med hensyn til voksenpædagogikken anses billedet for at være en meget vigtig del af  Luthers egen formidling – hvilket der arbejdes på at konkretisere for eksempel gennem en ansøgning til Stiftsrådet om støtte til en bog omkring billedets betydning.

Luther Lagkage
Se projektets egen side