Seneste nyt
Nyheder

Nyt fra Kirke På Vej

Kirke på vej gør status over arbejdet med baser 

Vi har i flere år haft en base i Roskilde, hvor vi har øvet os i at ’høre og handle sammen’. Lytte til mennesker, til byen og til Gud, og på baggrund af det sætte forskellige eksperimenter i gang. Status er, at der nu også arbejdes med noget lignende i Slagelse, Næstved og Jersie.

Basen i Roskilde

Der har i den sidste tid været arbejdet med følgende eksperimenter:
Aftenskolen. Der har haft en forløb over 11 mandage med 20 deltagere. Alle vil gerne fortsætte i en slags mandagskirke, som vi er ved at planlægge
ELSK Roskilde Ideen er at involvere byen i ’gæstfrihed, venlighed og hjælpsomhed’. Der har været forskellige tiltag, blandt andet nogle ’saml skrald’-events og et event på torvet med cykelvask.
Der har været forskellige samarbejdspartnere – blandt andet kommunen, Byens Hus, andre organisationer, domkirken og lokale cafeer.
UP! – Det er vores kor i psykiatrien. Det fungerer virkelig godt nu med en god fast gruppe + frivillige. Flere koncerter blandt andet til Sindets Dag i domkirken. Flere og flere forespørgsler vedr koncerter.
Gospelkor – nu gennem ROSA aftenskole. Koret har fungeret godt og haft julekoncert for fuldt hus. Har også medvirket på lokalt plejehjem.

I Roskilde har vi ud over en fast ugentlig samling om tirsdagen også en månedlig samling, vi kalder Åben Himmel. En slags eksperimenterende gudstjeneste, hvor flere af eksperimenterne flyder sammen.

Basen i Slagelse

Har snart været i gang i to år og er virkelig velfungerende på mange måder. Der er en ledergruppe bestående af to lokale folkekirkepræster, to menighedsrådsmedlemmer og to mere.

Der er samlinger hver anden torsdag. 30 faste deltagere (ca 18-20 per gang) – mange helt nye.

Andre eksperimenter:
Et kor der mødes hver 14 dag, et Kristuskrans-forløb. Desuden arbejdes der med et miljø for mænd (’herreværelset’)
Særligt at det får stor betydning for den lokale sognekirke. På en meget positiv måde. Flere af de nye involverer sig og gør det mere naturligt at snakke om tro og liv med hinanden
Basen i Næstved

Indtil nu har der været samlinger hver onsdag formiddag.
To er nu blevet kontaktpersoner (Karin Smidt og Pia Jacobsen)
Munder ud i noget med ’vandrekirke’ og en undersøgelse blandt præster. Viser et behov for retræte, inspirationsdage og til dels også trosfællesskab

Basen i Jersie
Basen har en åben samling hver fredag. Stærkt fællesskab med bla flere præster fra området

 

Praksisnetværk

Vi har etableret et netværk for alle der arbejder med at lede baserne. Netværket mødes 4 gange årligt og består nu af ca 20.