Seneste nyt
Nyheder

Nyt fra Grønt Stiftsudvalg onsdag den 20. april 2016

Sognepræst Martin Ishøy skriver fra mødet.


Tekst Martin Ishøy Foto Colourbox

Budgettet. I forbindelse med kommentering af referatet oplyste Henrik Lerdorf, at budgettet for indeværende år ikke umiddelbart kan korrigeres, men at Stiftsrådet om nødvendigt vil se på hvordan en eventuel overskridelse kan imødekommes. Bodil Therkelsen mindede om, at budgettet for 2017 er kr. 100.000,-.

Studietur. Et aktuelt projekt for udvalget er studieturen 25. august med fokus på Bæredygtig og social brug af kirkens jorde. Om den orienterede Hanna Smidt, Grøn Kirke. 

TRO - økologisk kirkefestival.
Helene W. Rasmussen orienterede om festivaleb, der finder sted den første weekend af september.