Seneste nyt
Nyheder

Nyt fra Grønt Stiftsudvalg onsdag den 14. september 

Læs her, hvad der i øjeblikket optager udvalget.


Tekst Martin Ishøy, sognepræst og udvalgsmedlem

Der foregår meget på udvalgets område. Den vellykkede studietur om bæredygtig og social brug af kirkens jorde i august er ved at afsætte spor i retning af etablering af hensigtsmæssige rammer for fremtidigt arbejde med kirkens jorde.

Der lægges også op til en ny studietur nu med fokus på kirkegårdsjord. I både Næstved og Kalundborg provstier er der god gang i grøn kirkelig omstilling, og i Roskilde vil der blive plantet håbstræer, Grøn Kirkes projekt til reformationsjubilæet, på det centrale Stændertorvet.

Der er indhøstet mange opmuntrende erfaringer i forbindelse med De Himmelske Dage, TRO – økologisk kirkefestival m.m. Endelig glæder udvalget sig over at fået forhøjet budgettet med 20.000 kroner, som længe ønsket.