Stiftsrådet
Medlemmer

 

Medlemmer af stiftsrådet i Roskilde Stift for funktionsperioden 1. november 2017 til 31. oktober 2021. Stiftsrådet i Roskilde består af biskoppen, domprovsten, én repræsentant for stiftets provster, tre repræsentanter for stiftets præster samt én menighedsrepræsentant fra hvert provsti.

Formand
Bodil Therkelsen
Telefon: 4062 6877 
E-mail: stavbt@hotmail.com
 


 

Født medlem
Biskop Peter Fischer-Møller
Telefon: 4638 1920
E-mail: kmros@km.dk

Født medlem
Domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen 
Telefon: 4635 0874 
E-mail: asc@km.dk

Valgt af provsterne
Provst Jens Elkjær Petersen
Køge Provsti
Telefon: 5185 6442
E-mail: jep@km.dk

Valgt af præsterne
Sognepræst Anna Kluge 
Korsør Skt. Povls Pastorat
Telefon: 3136 2105
E-mail: ane@km.dk

 

Valgt af præsterne
Sognepræst Lone Balle Olesen Magleby-Holtug Pastorat
Telefon: 2337 8704 
E-mail: lobo@km.dk

Valgt af præsterne
Sognepræst Johanne K. Arendt
(Udtræder pr. 1. august 2021)
Nordstevns Pastorat
Telefon: 2979 5152
E-mail: kjar@km.dk

Valgt af menighedsrådsmedlem-
merne i Roskilde Domprovsti
Erik Johannes Larsen
E-mail: rismosen@larsen.mail.dk 

Valgt af menighedsrådsmedlem-
merne i Lejre Provsti
Vakant

Valgt af menighedsrådsmedlem-
merne i Køge Provsti
Kirsten Vej Petersen
Telefon: 2258 0890
E-mail: vejpetersen@gmail.com

Valgt af menighedsrådsmedlem-
merne i Kalundborg Provsti
Bodil Therkelsen
Telefon: 4062 6877 
E-mail: stavbt@hotmail.com

Valgt af menighedsrådsmedlem-
merne i Holbæk Provsti
Anders Christensen 
E-mail: syrenvej@gmail.com

Valgt af menighedsrådsmedlem-
merne i Ods og Skippinge Provsti 
Peter Nielsen
E-mail: pnodden@ogif.dk

Valgt af menighedsrådsmedlem-
lemmerne i Ringsted-Sorø Provsti 
Poul Otto Nielsen
E-mail: poul.nielsen@lic-mail.dk

Valgt af menighedsrådsmedlem-
merne i Slagelse Provsti
Uffe Schiøtt 
E-mail: uffev.schiott@agro.au..dk

Valgt af menighedsrådsmedlem-
merne i Tryggevælde Provsti
Keld Köcher 
Telefon: 2985 2891 
E-mail: kocher@mail.tele.dk

Valgt af menighedsrådsmedlem-
merne i Næstved Provsti 
Mogens Kessel
Telefon: 5545 4075
E-mail: mkessel@dadlnet.dk

Valgt af menighedsrådsmedlem-
merne i Stege-Vordingborg Provsti 
Benny Hansen 
E-mail: emdinygaard@gmail.com

 

 

Valgt af menighedsrådsmedlem-
merne i Greve-Solrød Provsti
Marianne Hauge
E-mail: nielsen.hauge@gmail.com