Stiftsrådet
Medlemmer

Medlemmer af stiftsrådet i Roskilde Stift for funktionsperioden 1. november 2017 – 31. oktober 2021. Stiftsrådet i Roskilde består af biskoppen, domprovsten, én repræsentant for stiftets provster, tre repræsentanter for stiftets præster samt én menighedsrepræsentant fra hvert provsti.

Formand - Bodil Therkelsen
Tlf 4062 6877
E-mail stavbt@hotmail.com


Født medlem
Biskop Peter Fischer-Møller

Tlf 4638 1920
E-mail kmros@km.dk

Født medlem
Domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen 

Tlf 4635 0874
E-mail asc@km.dk

Valgt af provsterne
Provst Jens Elkjær Petersen

Køge Provsti
Tlf 5185 6442
E-mail jep@km.dk

Valgt af præsterne
Sognepræst Anna Kluge 

Korsør Skt. Povls Passtorat
Tlf 3136 2105
E-mail ane@km.dk

Valgt af præsterne
Sognepræst Lone Balle Olesen
Magleby-Holtug Pastorat
Tlf 2337 8704
E-mail lobo@km.dk

Valgt af præsterne
Sognepræst Johanne Kirstine Arendt 
Nordstevns Pastorat
Tlf 2979 5152
E-mail kjar@km.dk

Valgt af menighedsrådsmedlem-
merne i Roskilde Domprovsti
Erik Johannes Larsen

Tlf 
E-mail rismosen@larsen.mail.dk

Valgt af menighedsrådsmedlem-
merne i Lejre Provsti
-
Tlf 
E-mail 

Valgt af menighedsrådsmedlem-
merne i Køge Provsti
Kirsten Vej Petersen
 
Tlf 2258 0890
E-mail vejpetersen@gmail.com

Valgt af menighedsrådsmedlem-
merne i Kalundborg Provsti

Bodil Therkelsen 
Tlf 4062 6877
E-mail stavbt@hotmail.com

Valgt af menighedsrådsmedlem-
merne i Holbæk Provsti
Anders Christensen 
Tlf
E-mail syrenvej@gmail.com

Valgt af menighedsrådsmedlem-
merne i Ods og Skippinge Provsti 
Peter Nielsen
Tlf 
E-mail pnodden@ogif.dk

Valgt af menighedsrådsmedlem-
lemmerne i Ringsted-Sorø Provsti 
Poul Otto Nielsen
Tlf.
E-mail: poul.nielsen@lic-mail.dk

Valgt af menighedsrådsmedlem-
merne i Slagelse Provsti
Uffe Schiøtt 
Tlf 
E-mail uffev.schiott@agro.au..dk

Valgt af menighedsrådsmedlem-
merne i Tryggevælde Provsti
 
Keld Köcher 
Tlf 2985 2891 
E-mail kocher@mail.tele.dk

Valgt af menighedsrådsmedlem-
merne i Næstved Provsti 

Mogens Kessel
Tlf 5545 4075
E-mail mkessel@dadlnet.dk

Valgt af menighedsrådsmedlem-
merne i Stege-Vordingborg Provsti 

Benny Hansen 
Tlf 
E-mail emdinygaard@gmail.com

Valgt af menighedsrådsmedlem-
merne i Greve-Solrød Provsti
Marianne Hauge
Tlf 
E-mail: nielsen.hauge@gmail.com