Stiftsrådet
Arbejdsopgaver

Stiftsrådets arbejdsopgaver

Læs her mere om Stiftsrådets arbejdsopgaver.

Stiftsrådet kan af hensyn til det kirkelige liv træffe beslutning om at udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stiftet. Stiftsbidraget kan dog højest være én procent af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet. 

Stiftsbidraget kan bruges til aktiviteter inden for følgende områder

  • Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og provster
  • Formidling af kristendom
  • Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter

Stiftsrådet har til opgave på menighedsrådenes vegne at bestyre kirkernes og præsteembedernes kapitaler.
 
Stiftsrådet har også til opgave at fastlægge stiftets udvalgsstruktur og bestemmer herunder, om der skal nedsættes et særskilt udvalg til at varetage det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau.
 
Stiftsrådet kan desuden drøfte forskellige emner vedrørende det kirkelige liv i stiftet.


Stiftsrådets Vision