Stiftsrådets udvalg
Religionspædagogik

Medlemmer

 

 • Kirsten Vej Petersen, Stiftsrådet
 • Stinna Ahrenst, religionspædagogisk konsulent
 • Sidsel Leth Svensson
 • Suzette Munksgaard
 • Marianne Myssen
 • Nadia Hoxer Dyrberg- Krantz
 • Jens Elkjær Petersen, provst (formand)
 • Anita Obeling Kring
 • Lenette Darling
 • Anne Spangsberg
   


 


KOMMISSORIUM

Roskilde stifts religionspædagogiske Udvalg har til formål bredt at kvalificere det religionspædagogiske arbejde i stiftet. Vi ønsker at gøre Kristendom og kirke tilgængelig gennem arbejdet med forskellige formidlingsformer og at udvikle og inspirere til det kirkelige arbejde.

Vi ønsker at bringe det kristne budskab ud i nutidige sammenhænge, at række ud og at skabe partnerskaber med andre og række ud over vores egen verden, som det f.eks. ses i udvalgets samarbejde med skoletjenester, konfirmandtræffet og arbejdet med gerontologi.

Det religionspædagogiske udvalgs opgave er:

* at kortlægge og understøtte det igangværende religionspædagogiske arbejde, der foregår rundt i sognene i stiftet

* at inspirere til nye tiltag, nye tilgange til det religionspædagogiske arbejde - gennem studiedage, kurser og events

* at igangsætte pædagogiske tiltag, der ikke direkte er henvendt til stiftets sogne, men fx. er rettet mod ungdomsuddannelser o.l.

* at understøtte og fremme det frugtbare samarbejde mellem skole og kirke, der finder sted lokalt i sognene og på provstiplan

* i bred forstand at være behjælpelig med vejledning om religionspædagogiske spørgsmål i stiftet gennem konsulenter.