Økonomi
Kapitalforvaltning

Stifternes fælles kapitalforvaltning


Stifternes fælles kapitalforvaltning er et samarbejde mellem landets ti stifter, der bestyrer kirke- og præsteembedekapitalen. Kirke- og præsteembedekapitalen udgøres primært af gravstedskapitaler, der indbetales til menighedsrådene til fremtidig vedligeholdelse af gravsteder. 

Stifterne skal forvalte kapitalerne efter regler fastsat af Kirkeministeriet. En del af kapitalerne udlånes til menighedsrådene til renovering/nybygning af kirker, sognegårde, præstegårde med videre. Den resterende del investeres i værdipapirer. 

På landsplan udgør den samlede kapital ca. fem mia. kr. Heraf er ca. to mia. udlånt til menighedsråd. De resterende midler på ca. tre mia. kr. har stifterne overladt til Stifternes Fælles Kapitalforvaltning.  

Stifternes fælles Kapitalforvaltning ledes af en bestyrelse på 10 personer – ét medlem fra hvert stift. 

Stifternes fælles Kapitalforvaltning har indgået aftale med tre forvaltere, der er Alm. Brand Bank, Danske Capital og Nordea Asset Management. Der er derudover indgået aftale med Jyske Invest som administrator.

 

Stifternes Fælles Kapitalforvaltning

Bestyrelse


Liste over repræsentanter fra de 10 stifter, der udgør Stifternes fælles kapitalforvaltning: 


Roskilde Stift
Repræsentant i bestyrelsen
Kirsten Vej Petersen
Suppleant 
Erik Johannes Larsen

Fyens Stift
Repræsentant i bestyrelsen 
Ole Nielsen
Suppleant 
Ester Larsen

 

Københavns Stift
Repræsentant i bestyrelsen
Ole Pagels
Suppleant 
Gorm Skat Petersen

Viborg Stift
Repræsentant i bestyrelsen
Jens Carl Frederik Pedersen

Suppleant
Carlo Nørby Hald

 

Aarhus Stift
Repræsentant i bestyrelsen
Jørgen Lundsberg
Suppleant 
Kasper Christiansen Wittrup Laursen

 

Helsingør Stift
Repræsentant i bestyrelsen
John Theil Münster

Suppleant 
Benny Strømberg Klitbo

 

Aalborg Stift
Repræsentant i bestyrelsen
formand Jørgen Nielsen

Suppleant
Villy Steen Møller

 

Lolland-Falster Stift
Repræsentant i bestyrelsen
Ebbe Balck Sørensen

Suppleant
Knud-Erik Rasmussen
 

Haderslev Stift
Repræsentant i bestyrelsen 
Søren Kallestrup

Suppleant 
Ejner Simonsen Egtved

 

Ribe Stift
Repræsentant i bestyrelsen
Lars Hansson

Suppleant

Stifternes Fælles Kapitalforvaltning 

Information

Mødereferater 
Findes på Aarhus Stifts hjemmeside


Vedtægter

Findes her

 

Investeringspolitik og retningslinjer

Investeringspolitik

Retningslinjer

Administrator, kapitalforvaltere og afrapportering


Administrator
Jyske Invest


Kapitalforvaltere
Alm. Brand Bank
Danske Capital 
Nordea Asset Management

 

Alle kontrakter træder i kraft pr. 1. januar 2017. 

 

Afrapportering fra Jyske Capital

Seneste afrapportering fra Jyske Capital findes ved at trykke her.