Økonomi
Bindende stiftsbidrag - budget

Det bindende stiftsbidrag
 

Stiftsrådet råder over det bindende stiftsbidrag, der udgøres af en del af de lokale kirkeskattemidler. Det er Stiftsrådet, der årligt fastsætter, hvor stor en del af den lokale kirkeskat, der skal gå til det bindende stiftsbidrag, dog højest én procent, og beslutter, hvad beløbet skal bruges til.   

Det bindende stiftsbidrag kan anvendes til aktiviteter inden for følgende områder:

  1. Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og provster
  2. Formidling af kristendom
  3. Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter

Herunder kan du se Stiftsrådets årlige budgetter for det bindende stiftsbidrag: