Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Medlemmer

Medlemmer af Roskilde Stiftsråd


For funktionsperioden 1. november 2021 til 31. oktober 2025

Stiftsrådet i Roskilde består af biskoppen, domprovsten, én repræsentant for stiftets provster, tre repræsentanter for stiftets præster samt én menighedsrepræsentant fra hvert provsti. 

Formand og næstformand vælges blandt de læge medlemmer for en funktionsperiode på et år. 
 

Menighedsrepræsentanter

 

Bodil Therkelsen

Formand
Kalundborg Provsti
 

Kirsten Vej Petersen

Køge Provsti

 

Poul Otto Nielsen

Ringsted-Sorø Provsti 

 

Henrik Danielsen

Odsherred Provsti

 

Claus E. Carmel

Lejre Provsti

 

Sonja Marie Andersen

Stege-Vordingborg Provsti 

Eigil Waagstein

Næstformand
Domprovstiet
 

Mogens Slot Nielsen

Greve-Solrød Provsti

 

Uffe Schiøtt 

Slagelse Provsti

 

Jan Østerskov

Tryggevælde Provsti

 

Poul Sandberg

Næstved Provsti

 

P.t. ingen repræsentant

Holbæk Provsti
 

 

 

Valgt af præsterne 

 

Martin Leif Ishøy

Sognepræst, Skt. Jørgensbjerg Pastorat 

 

Andreas Norbjerg

Sognepræst, Gierslev-Ørslev-Solbjerg Pastorat

Mette Marbæk Johansen

Sognepræst, Haraldsted-Allindemagle Pastorat

 

 

Valgt af provsterne

 

Jens Elkjær Petersen

Provst i Køge Provsti

 

 

Fødte medlemmer

 

Ulla Thorbjørn Hansen

Biskop

Anne-Sophie Olander Christiansen 

Domprovst