Stiftsadministrationen
Roskilde Stiftskontor søger akademisk medarbejder til nyoprettet stilling

Roskilde Stiftskontor søger akademisk medarbejder til nyoprettet stilling

Roskilde Stiftskontor søger en dygtig og selvstændig medarbejder med juridisk eller anden

samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse til en fuldtidsstilling pr. 1. september 2020.

Hvem er vi?

Roskilde Stift er en del af folkekirken og består af 12 provstier, 313 sogne med i alt 232 menighedsråd og 289 præstestillinger.  Din fremtidige arbejdsplads vil være på stiftskontoret i hjertet af Roskilde.

Som sekretariat for biskop, stiftsøvrighed og stiftsråd er stiftskontoret en væsentlig medspiller i udviklingen og formidlingen af det kirkelige liv i stiftet.

Stiftskontoret er en forvaltningsmæssig institution under Kirkeministeriet og varetager ud over myndighedsopgaver for biskop og stiftsøvrighed en række rådgivningsopgaver overfor menighedsråd og provstiudvalg inden for f.eks. forvaltningsret, ansættelsesret og kirkeret.

Vi er 3 jurister, 1 økonomimedarbejder, en uddannelse/teologisk-konsulent, en nyansat kommunikationsmedarbejder, 4 sagsbehandlere i sekretariatet og 4 sagsbehandlere i lønafdelingen, der i et samarbejde med Ribe og Haderslev Stiftskontorer udgør Stifternes Løncenter for Menighedsråd.

Vi arbejder desuden tæt sammen med provstikontorerne, de øvrige 9 stifter i landet og Kirkeministeriet.

 

Hvad skal du lave?

Dine primære arbejdsopgaver vil være varetagelse af ansættelsesret for kirkefunktionærer og præster, forhandling med de forhandlingsberettigede organisationer, bygge- og plansager, sekretariatsbetjening, samarbejdsaftaler, servicering af menighedsråd og provstiudvalg, klagesagsbehandling samt generel rådgivning inden for forvaltningsret, kirkeret mv.

 

Hvem er du?

Vi forestiller os, at du har følgende kvalifikationer:

  • Er generalist, har engagement og lyst til at sætte dig ind i nye områder,
  • Har gode analytiske evner og kan overskue flere – også komplekse – problemstillinger,
  • Er resultatorienteret og tager ansvar for dine arbejdsopgaver og
  • Er udadvendt, forstår at formidle din viden – også til ikke-fagfolk – og er god til at samarbejde.

 

Vi forventer, at du:

  • Er nyuddannet eller har nogle års erfaring som sagsbehandler,
  • Trives med en arbejdsdag med mange og varierede sager, og hvor forandringer er en del af hverdagen,
  • Kan arbejde selvstændigt og struktureret med blik for det væsentlige og
  • Er en produktiv sagsbehandler samtidig med, at kvaliteten af dit arbejde er i orden.

 

Vi tilbyder

Du får mange spændende, alsidige og udfordrende arbejdsopgaver. Du bliver en del af et team, hvor videndeling, samarbejde og løbende kompetenceudvikling prioriteres højt. Vi sørger for en grundig oplæring, og kendskab til folkekirkens love og regler er derfor ikke en forudsætning.

Som medarbejder hos os tilbydes du et udadvendt arbejde, hvor du vil komme til at medvirke i diverse møder og arrangementer rundt om i stiftet, og få mulighed for at prøve kræfter med undervisning og anden formidling.

Roskilde Stiftskontor ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Ansøgning

Din ansøgning vedlagt cv, eksamensbevis og evt. andre relevante bilag skal sendes til Roskilde

Stift, Stændertorvet 3A, 4000 Roskilde, og skal være os i hænde senest den 21. juni 2020.

Ansøgningen kan sendes elektronisk til kmros@km.dk. Vi påregner at afholde ansættelsessamtaler i uge 27.

Vil du vide mere?

Du kan kontakte stiftskontorchef Helle Saxil Andersen eller chefkonsulent Ida Normann på tlf. nr. på 46 38 19 20.


Roskilde Stift søger handlekraftig kommunikationsmedarbejder

Vær med til at lægge vores nye kommunikationsstrategi og bliv ansvarlig for implementeringen

Roskilde Stift omfatter 12 provstier, 313 sogne med 232 menighedsråd og 289 præstestillinger. Din fremtidige arbejdsplads vil være blandt 15 kolleger i Roskilde Stiftsadministration i hjertet af Roskilde.

Sæt dit præg fra dag ét

I samarbejde med vores biskop, stiftskontorchef og Stiftsrådets kommunikationsudvalg skal du være med til at udarbejde vores nye strategi for såvel intern som ekstern kommunikation. Efterfølgende får du ansvaret for implementering og bliver en del af et team med vores redaktør af stiftsbladet samt en freelance journalist.

Dine egenskaber

En naturlig interesse for tro, samfund og folkekirken i særdeleshed giver sig selv. Men du er også selvstændig, velformuleret og opsøgende af natur og ikke mindst velorienteret og ved, hvad der skal til for at trænge igennem. Derfor kan du også både skabe og dyrke kontakter til bl.a. landsdækkende og regional presse. Du har et digitalt sind og god erfaring med hjemmesider, nyhedsbreve og sociale medier, som kommer til at spille en større rolle i den nye kommunikationsplan.

Det kommer du til at beskæftige dig med

Først og fremmest skal du være en faglig ressourceperson og sparringspartner, som baglandet kan trække på. Det kan være med alt fra aktuelle kampagner til pressehåndtering i konfliktsituationer. Som du ved, kræver det ind imellem en vis fleksibilitet.

Dit primære fokus vil være, at:

- Udarbejde og udfolde stiftets kommunikationsstrategi

- Kontakt til provstier og sognes kommunikationsfolk

- Udvikle og bidrage med indhold til vores digitale platforme

- Redigere Roskilde Stiftsårbog i samarbejde med Stiftsbladets redaktør

- Servicere stiftsudvalgene

- Repræsentere stiftet i folkekirkeligt mediesamarbejde.

I 2022 er Roskilde Stift tilmed ansvarlig for afviklingen af Himmelske Dage, landets største kirkelige event. Her vil du indgå i et samarbejde i et bredere kommunikationsteam.

Løn og ansættelsesvilkår

Der er tale om en varig fuldtidsstilling. Ansættelse og aflønning efter overenskomst for journalister i staten.

Ansøgning

Vi forestiller os, at du har en kommunikationsuddannelse på kandidatniveau eller baggrund som journalist med nogle års erfaring fra en privat eller offentlig virksomhed. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte biskop Peter Fischer-Møller på 46 38 19 20/23296776.

 

Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge.

Send din ansøgning senest 31.05.2020 til kmros@km.dk (skriv gerne Kommunikationsmedarbejder i emnefeltet).

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler fra den 10. til den 16. juni samt en eventuel anden runde i uge 26.