Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsadministrationen
Energieffektivisering

Energieffektivisering

Læs mere om Roskilde Stifts arbejde med energieffektivisering her


Af Mette Andersen, 
Foto: Bo Nygaard Larsen

Energistyrelsen har den 1. oktober 2009 udsendt et cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Cirkulærets overordnede mål er, at det samlede forbrug reduceres med 10 procent frem til 2011 set i forhold til forbruget i 2006.

Af cirkulærets bestemmelser fremgår det blandt andet., at alle statslige institutioner er forpligtet til at:

 • udøve en energieffektiv adfærd
 • indberette energiforbrug
 • sikre energieffektive indkøb
 • sikre energieffektive bygninger og
 • offentliggøre og synliggøre energi- og vandforbrug


På stiftskontoret er afdelingsleder Mette Andersen udpeget som kontorets energiansvarlig, og der arbejdes for tiden på at få udarbejdet en energimærkningsrapport for kontorets lokaler samt en energihandlingsplan.
 

Foreløbig energihandlingsplan

 • elspareskinner på alle arbejdspladser (er etableret de fleste steder)
 • glødepærer er så vidt muligt udskiftet med elsparepærer
 • vinduer er tætnet (2010)
 • sørge for at printere, pc'ere osv. der indkøbes fremover er energivenlige
 • samme temperatur i alle kontorer
 • lufte ud i maksimalt fem minutter ad gangen
 • sørge for medarbejderne udviser energirigtig adfærd: husker at slukke lys efter sig, kopiere på begge sider o.s.v.
 • slukning af køleanlæg til servere i vintermånederne og udnytte varmen til opvarmning af printerrum

Energimærkning

Roskilde Stiftskontor og bispeboligen bor til leje i et fredet palæ. I fredede bygninger er der ikke krav om energimærkning. Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme, som udlejer palæet, arbejder dog på at foretage en energiscreening. Det kan på nuværende tidspunkt ikke blive oplyst hvornår denne screening vil finde sted.