Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsadministrationen
Ansatte

Ansatte 

Mød medarbejderne i stiftsadministrationen – 
og få sat ansigt på dem, der er klar til at hjælpe dig

 

Jan Wammen

Stiftskontorchef

Tlf.: 4638 1920

 • Administrativ leder af stiftskontoret
 • Biskoppens rådgiver
 • Deltagelse i den fælles ledelse af Stifternes Løncenter for Menighedsråd

Bispesekretariatet

Charlotte Malmroes

Bispesekretær

Tlf.: 4638 1924

 • Præsters ansættelsesforhold
 • Sekretariatsbetjening af biskop
 • Udviklingsprojekter

Sif Mørkeberg

Bispesekretær

Tlf.: 4638 1926

 • Sekretariatsbetjening af biskop

 

Sarah Bisgaard

Stiftsmedarbejder

Tlf.: 4638 1926

 • Sekretærfunktioner
 • Landemode og stiftsdag
 • Ordinationer
 • Stiftspræstestævne

Helene Christensen

Sekretariatsmedarbejder

Tlf.: 4638 1936


Juridisk afdeling

 

Ida Normann

Chefkonsulent

Tlf.: 4638 1935 

 • Sagsbehandling i Lejre, Køge, Kalundborg og Slagelse provstier
 • Bevilling af lån og udbetaling af kapitaler
 • Rådgivning om præsters og kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold

Tine Dreier

Fuldmægtig

Tlf.: 4638 1938

 • Sagsbehandling i Domprovstiet samt i Greve-Solrød, Næstved og Tryggevælde provstier
 • Bevilling af lån og udbetaling af kapitaler
 • Opgaver for Stiftsrådet
 • Provstiudvalgskassernes kvartalsrapporter og regnskaber

Benedikte Pi Vinkel

Fuldmægtig

Tlf.: 4638 1937

 • Sagsbehandling i Odsherred, Holbæk, Ringsted-Sorø og Stege Vordingborg provstier
 • Bevilling af lån og udbetaling af kapitaler
 • Rådgivning om præsters og kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold
 • Provstiudvalgskassernes kvartalsrapporter og regnskaber
 • Sekretær for Arbejdsmiljøudvalget for præster


Henrik Nylander Nielsen

Fuldmægtig

Tlf.: 46381931

 • Sagsbehandling i Slagelse og Stege-Vordingborg provstier
 • Bevilling af lån og udbetaling af kapitaler
 • Rådgivning om præsters og kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold 
 • Opgaver for Stiftsrådet – Visionsarbejdet
 • Arbejdsmiljø

Mette Andersen

Afdelingsleder

Tlf.: 4638 1925 (mandag-torsdag)

 • Sekretær for stiftsrådet
 • Den Digitale Arbejdsplads, DAP
 • Kirkeministeriets Informations System, KIS

Lønafdelingen

 

Henrik Bo Nielsen

Afdelings- og driftsteamleder

Tlf.: 4638 1934

 • Afdelingsleder for lønafdelingen
 • Driftsteamleder for Stifternes Løncenter for Menighedsråd, SLM
 • Medlem af driftsgruppen for Folkekirkens Lønservice, FLØS
 • Rådgiver om overenskomster og arbejdsmarkedsforhold
 • Bistår Kirkeministeriet i forbindelse med forhandlinger mm.

Signe Hülz

Sagsbehandler, lønafdelingen 

Tlf.: 4638 1932

 • Rådgivning om brug af FLØS
 • Rådgivning i løn- og personaleforhold vedr. kirkefunktionærer
 • Opfølgning på præsteløn
 • Honorarer til emeriti

Gurli Hinrup

Sagsbehandler, lønafdelingen 

Tlf.: 4638 1930

 • Rådgivning om brug af FLØS
 • Rådgivning i løn- og personaleforhold vedr. kirkefunktionærer
 • Opfølgning på præsteløn
 • Honorarer til emeriti

Kommunikation

Søren Lagoni

Kommunikationsansvarlig
Tlf.: 3033 9941
Email: soml@km.dk
 • Presserådgivning
 • Hjemmeside, sociale medier, nyhedsbreve
 • Foto, video, artikler
 • Workshops

Marie Hjarvard de Fine Licht

Presse- og kommunikationsansvarlig
Email: mahd@km.dk
 • Presserådgivning
 • Foto og video
 • Hjemmeside og workshops

Øvrige medarbejdere

 

Birgit O’Sullivan

Konsulent

Tlf.: 5122 1979 

 

Peter Meisner

Økonomimedarbejder

Tlf.: 4638 1929 (tirsdag og torsdag)

 • Økonomistyring
 • Budgetter og budgetopfølgning for stiftets bevillinger til præsteløn, administration og løncenter
 • Kvartalsvis budgetopfølgning til Kirkeministeriet
 • Diverse afstemningsarbejder
 • Rapporterer til stiftsrådet om brug af midler under det bindende stiftsbidrag
 • Gennemgår årsregnskaber for provstiudvalgenes kasser

Stinna Ahrenst

Religionspædagogisk konsulent

Tlf.: 6128 6759 (tirsdag-fredag)

 • Ansvarlig for konfirmandtræf
 • Kurser til præster og kirkens andre faggrupper
 • Vejledning af præster, kirke-og kulturmedarbejdere og menighedsråd inden for undervisning
 • Arbejdsgrupper med ungdomsuddannelsespræster

Roskilde Stift

Stændertorvet 3A
4000 Roskilde
Tlf.: 4638 1920
E-mail: kmros@km.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 10 - 15
Fredag kl. 10 - 14

EAN: 5798000818682
CVR: 44050412