Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsadministrationen
Ansatte

Ansatte 

Mød medarbejderne i stiftsadministrationen – 
og få sat ansigt på dem, der er klar til at hjælpe dig

 


Bispesekretariatet

Charlotte Malmroes

Bispesekretær
Tlf.: 4638 1924
 • Præsters løn- og ansættelsesforhold
 • Rådgivning og sagsbehandling ved.:
  • Flyttegodtgørelser, boligbidrag, tjenestedragter og tjenestefrihed
  • Sygefravær, ferie og orlov
  • Vikaransættelser
 • Resultatkontrakt
 • Provstemøder
 • Udviklingsprojekter
 • Sekretariatsbetjening af biskoppen

Sif Mørkeberg

Byggesagsbehandler &  bispesekretær 
Tlf.: 4638 1926
 • Byggesagsbehandling i Lejre, Køge, Kalundborg og Slagelse provstier
 • Åstedsforretninger på byggesager
 • Tilladelse til at dispensere fra ritualer og gudstjenesteordninger 
 • Ledelsesinformation
 • Sekretariatsbetjening af biskoppen 
 • Udviklingsprojekter 
 • Provstemøde (dagsordensproduktion og sagsstyring)  

 

 

 

 

 

 

Sarah Bisgaard

Stiftsmedarbejder
Tlf.: 4638 1926
 • Sekretærfunktioner
 • Landemode og stiftsdag
 • Ordinationer
 • Stiftspræstestævne

Helene Bjerre Christensen

Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 4638 1936
 • Mødebookninger
 • Sekretærfunktioner
 • Ordinationer

Juridisk afdeling

 

Ida Normann

Chefkonsulent
Tlf.: 4638 1920
 • Sagsbehandling i Lejre, Køge, Kalundborg og Slagelse provstier
 • Bevilling af lån og udbetaling af kapitaler
 • Rådgivning om præsters og kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold

Tine Dreier

Specialkonsulent
Tlf.: 4638 1938
 • Sagsbehandling i Domprovstiet samt i Greve-Solrød, Næstved og Tryggevælde provstier
 • Bevilling af lån og udbetaling af kapitaler
 • Opgaver for Stiftsrådet
 • Provstiudvalgskassernes kvartalsrapporter og regnskaber

Benedikte Pi Vinkel

Fuldmægtig
Tlf.: 4638 1937
 • Sagsbehandling i Odsherred, Holbæk, Ringsted-Sorø og Stege Vordingborg provstier
 • Bevilling af lån og udbetaling af kapitaler
 • Rådgivning om præsters og kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold
 • Provstiudvalgskassernes kvartalsrapporter og regnskaber

 

 

Mette Andersen

Afdelingsleder
Tlf.: 4638 1925 (mandag-torsdag)
 • Sekretær for stiftsrådet og andre udvalg
 • Kirkeministeriets Informations System, KIS
 • Diverse sekretariatsopgaver
 • Ad hoc opgaver

Henrik Nylander Nielsen

Specialkonsulent
Tlf.: 46381931 og 29112031
Email: hnn@km.dk
 • Sagsbehandling i Slagelse og Stege-Vordingborg provstier
 • Bevilling af lån og udbetaling af kapitaler
 • Rådgivning om præsters og kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold
 • Opgaver for Stiftsrådet – Visionsarbejdet
 • Arbejdsmiljø

Stifternes løncenter for menighedsråd

 

Henrik Bo Nielsen

Afdelings- og driftsteamleder
Tlf.: 4638 3820 
 • Afdelingsleder for lønafdelingen
 • Driftsteamleder for Stifternes Løncenter for Menighedsråd, SLM
 • Medlem af driftsgruppen for Folkekirkens Lønservice, FLØS
 • Rådgiver om overenskomster og arbejdsmarkedsforhold
 • Bistår Kirkeministeriet i forbindelse med forhandlinger mm.

Signe Hülz

Sagsbehandler, lønafdelingen
Tlf.: 4638 3820 
 • Rådgivning om brug af FLØS
 • Rådgivning i løn- og personaleforhold vedr. kirkefunktionærer
 • Aflønning af Stiftsadministrationen
 • Honorarer mv. bindende stiftsbidrag

Gurli Hinrup

Sagsbehandler, lønafdelingen
Tlf.: 4638 3820  
 • Rådgivning om brug af FLØS
 • Rådgivning i løn- og personaleforhold vedr. kirkefunktionærer
 • Aflønning af Stiftsadministrationen
 • Honorarer mv. bindende stiftsbidrag

Økonomi

 

Peter Meisner

Økonomimedarbejder
Tlf.: 46381929 (tirsdag & torsdag)
 • Økonomistyring
 • Budgetter og budgetopfølgning for stiftets bevillinger til præsteløn, administration og løncenter
 • Kvartalsvis budgetopfølgning til Kirkeministeriet
 • Diverse afstemningsarbejder
 • Rapporterer til stiftsrådet om brug af midler under det bindende stiftsbidrag
 • Gennemgår årsregnskaber for provstiudvalgenes kasser

Kommunikation

Søren Lagoni

Presse- og Kommunikationsansvarlig
Tlf.: 3033 9941
Email: soml@km.dk
 • Presserådgivning
 • Redaktion: magasinet Palladius
 • Hjemmeside & Intranet
 • SoMe: Facebook, Instagram & Linkedin
 • Nyhedsbreve
 • Foto & Video
 • Workshops

Marie Hjarvard de Fine Licht

Presse- og Kommunikationsansvarlig
Email: mahd@km.dk
 • Presserådgivning
 • Redaktion: magasinet Palladius
 • Hjemmeside & Intranet
 • SoMe: Facebook, Instagram & Linkedin
 • Nyhedsbreve
 • Foto & Video
 • Workshops

Konsulenter

 

Birgit O’Sullivan

Teologisk Stiftskonsulent (50 %)
Tlf.: 5122 1979 (Tirsdage i Roskilde)
Email: bro@km.dk 
 • Præstuddannelser & ansættelser
 • Udviklingsprojekter
 • Biskoppens rådgiver 

 

Stinna Ahrenst

Religionspædagogisk konsulent
Tlf.: 6128 6759 (tirsdag-fredag)

 

 • Ansvarlig for konfirmandtræf
 • Kurser til præster og kirkens andre faggrupper
 • Vejledning af præster, kirke-og kulturmedarbejdere og menighedsråd inden for undervisning
 • Arbejdsgrupper med ungdomsuddannelsespræster
Foto følger snarest ....

Mette M. Johansen

Uddannelseskonsulent
Tlf.: 26171629
Email: mmjo@km.dk
 • Koordinerer den obligatorisk efteruddannelse under Ny Præst ved tilrettelæggelse og opfølgning på individuelle introduktionsplaner for den enkelte nyansatte præst, i samarbejde med provst, biskop og Folkekirkens uddannelses- og videnscenter.
 • Planlægning af stiftets velkomstdage
 • Tovholder på stiftets mentornetværk 
 • Rekruttering bl.a. ved planlægning af den årlige karrieredag i samarbejde med Helsingør og Københavns stifter
 • Erfaringsudveksling og netværk med uddannelseskonsulenter i alle landets stifter

Roskilde Stift

Stændertorvet 3A
4000 Roskilde
Tlf.: 4638 1920
E-mail: kmros@km.dk

Telefontid:
Mandag lukket
Tirsdag-torsdag kl. 10 - 14
Fredag kl. 10 - 13

EAN: 5798000818682
CVR: 44050412

 

Stifternes løncenter for menighedsråd

Tlf.: 4638 3820

Telefontid:
Mandag-torsdag 10-14
Fredag 10-13