Stiftsadministrationen
Ansatte

Ansatte 

Mød medarbejderne i stiftsadministrationen – 
og få sat ansigt på dem, der er klar til at hjælpe dig

 

Helle Saxil Andersen

Stiftskontorchef

Tlf.: 4638 1920

 • Administrativ leder
 • Biskoppens juridiske rådgiver
 • Juridisk sagsbehandling og rådgivning
 • Deltagelse i den fælles ledelse af Stifternes Løncenter for Menighedsråd

Sekretariatet

 

Mette Andersen

Afdelingsleder, sekretariatet

Tlf.: 4638 1925 (mandag-torsdag)

 • Faglig leder af sekretariatet
 • Sekretær for stiftsrådet
 • Den Digitale Arbejdsplads, DAP
 • Kirkeministeriets Informations System, KIS
 • Stedfortrædende sekretær for biskoppen
 • Præsteansættelser
   

Jette Hansen

Sekretær for biskoppen

Tlf.: 4638 1928

 • Sekretærfunktioner
 • Sagsbehandling
 • Provstemøder
 • Præsteansættelser og vikaransættelser
 • Ordinationer
 • Stiftspræstestævne
 • Landemode og stiftsdag

Lone Bisgaard Nielsen

Sagsbehandler

Tlf.: 4638 1926 (indtil kl. 13.30)

 • Journalisering
 • Flyttegodtgørelse, tjeneste-dragter og kørselsgodtgørelse for præster
 • Honorarer til konsulenter
 • Abonnement på Stiftsbladet
 • Behandling af faktura i Ibistic

Lonnie Lindberg Andersen

Sekretær for biskoppen

Tlf.: 4638 1924

 • Sekretærfunktioner
 • Sagsbehandling
 • Præsteansættelser
 • Ordinationer
 • Konfirmandtræf
 • Drift af stiftsadministrationens bygninger

 

Juridisk afdeling

 

Ida Normann

Chefkonsulent

Tlf.: 4638 1935 (tirsdag-fredag)

 • Sagsbehandling i Lejre, Køge, Kalundborg og Slagelse provstier
 • Juridisk rådgivning og sagsbehandling
 • Askedeling og nedsættelse af urner på privat ejendom
 • Bevilling af lån og udbetaling af kapitaler
 • Rådgivning om præsters og kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold

Tine Dreier

Fuldmægtig

Tlf.: 4638 1938

 • Sagsbehandling i Domprovstiet samt i Greve-Solrød, Næstved og Tryggevælde provstier
 • Juridisk rådgivning og sagsbehandling
 • Askedeling og nedsættelse af urner på privat ejendom
 • Bevilling af lån og udbetaling af kapitaler
 • Opgaver for Stiftsrådet
 • Provstiudvalgskassernes kvartalsrapporter og regnskaber

Benedikte Pi Vinkel

Fuldmægtig

Tlf.: 2434 0988

 • Sagsbehandling i Odsherred, Holbæk, Ringsted-Sorø og Stege Vordingborg provstier
 • Juridisk sagsbehandling og rådgivning
 • Askedeling og nedsættelse af urner på privat ejendom
 • Bevilling af lån og udbetaling af kapitaler
 • Rådgivning om præsters og kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold
 • Provstiudvalgskassernes kvartalsrapporter og regnskaber
 • Sekretær for Arbejdsmiljøudvalget for præster

Lønafdelingen

 

Henrik Bo Nielsen

Afdelings- og driftsteamleder

Tlf.: 4638 1934

 • Afdelingsleder for lønafdelingen
 • Driftsteamleder for Stifternes Løncenter for Menighedsråd, SLM
 • Medlem af driftsgruppen for Folkekirkens Lønservice, FLØS
 • Rådgiver om overenskomster og arbejdsmarkedsforhold
 • Bistår Kirkeministeriet i forbindelse med forhandlinger mm.

Grethe Schack Lassen

Sagsbehandler, lønafdelingen 

Tlf.: 4638 1931

 • Rådgivning om brug af FLØS
 • Rådgivning i løn- og personaleforhold vedr. kirkefunktionærer
 • Opfølgning på præsteløn
 • Honorarer til emeriti

Signe Hülz

Sagsbehandler, lønafdelingen 

Tlf.: 4638 1932

 • Rådgivning om brug af FLØS
 • Rådgivning i løn- og personaleforhold vedr. kirkefunktionærer
 • Opfølgning på præsteløn
 • Honorarer til emeriti

Gurli Hinrup

Sagsbehandler, lønafdelingen 

Tlf.: 4638 1930

 • Rådgivning om brug af FLØS
 • Rådgivning i løn- og personaleforhold vedr. kirkefunktionærer
 • Opfølgning på præsteløn
 • Honorarer til emeriti

Øvrige medarbejdere

 

Anita Engdahl

Uddannelses- og teologisk konsulent

Tlf.: 4050 5236

 • Ansvarlig for NY PRÆST
 • Vejleder og sparrer med præster omkring faglige udfordringer
 • Vejleder omkring uddannelsestilbud til præster

Sidsel Drengsgaard

Kommunikationsmedarbejder

Tlf.: 3033 9941

 • Ansvarlig for stiftets kommunikation fx hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier
 • Presserådgivning

Peter Meisner

Økonomimedarbejder

Tlf.: 4638 1929 (tirsdag og torsdag)

 • Økonomistyring
 • Budgetter og budgetopfølgning for stiftets bevillinger til præsteløn, administration og løncenter
 • Kvartalsvis budgetopfølgning til Kirkeministeriet
 • Diverse afstemningsarbejder
 • Rapporterer til stiftsrådet om brug af midler under det bindende stiftsbidrag
 • Gennemgår årsregnskaber for provstiudvalgenes kasser

Stinna Ahrenst

Religionspædagogisk konsulent

Tlf.: 6128 6759 (tirsdag-fredag)

 • Ansvarlig for konfirmandtræf
 • Kurser til præster og kirkens andre faggrupper
 • Vejledning af præster, kirke-og kulturmedarbejdere og menighedsråd inden for undervisning
 • Arbejdsgrupper med gerontopædagogisk netværk og ungdomsuddannelsespræster

Roskilde Stift

Stændertorvet 3A
4000 Roskilde
Tlf.: 4638 1920
E-mail: kmros@km.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 10 - 15
Fredag kl. 10 - 14

EAN: 5798000818682
CVR: 44050412