Stiftet
Supervision

Om supervision


Tekst Anne-Marie Nybo Mehlsen, sognepræst og koordinator

Så er der igen mulighed for at tilmelde sig supervision for præster. I denne omgang udbydes foreløbig to grupper, én med start med udgangen af marts, tilmelding senest den 16. marts, og én anden gruppe med start efter sommerferien, med mulighed for tilmelding allerede nu og senest den 1. juni.

Et supervisionsforløb er otte gange a tre timer i grupper a seks-otte deltagere. Gruppen mødes cirka én gang månedligt. Alle mødedatoer sættes i fællesskab i kalender ved første møde, og der gives til formålet fri for andet tjenstligt arbejde, hvorfor der er mødepligt til supervision.

Arbejdsformen i supervision er refleksion over praksis i et kollegialt forum under ledelse af én af Folkekirkens uddannede supervisorer og efter retningslinjer udarbejdet af Sammenslutningen af Supervisorer i folkekirken, selvfølgelig under tavshedspligt.

Kørsel dækkes som tjenstlig kørsel i øvrigt efter gældende regler. 

Er du præst ansat i sygehusvæsenet eller arresthus/fængselspræst tilbydes du løbende supervision i gruppe med kolleger i samme fagområde.

Er du ansat med en procentdel sognepræst og institutionspræst opfordres du til en gang i mellem at skifte den løbende supervision ud med et supervisionsforløb for sognepræster for at sikre balancen mellem det almindelige og det særlige præstearbejde, og for at styrke det kollegiale fællesskab, der beriges af erfaringer fra et så bredt arbejdsfelt som muligt. 


Tilmelding

skal ske (gerne hurtigst muligt) til
Anne-Marie Nybo Mehlsen
E-mail
amnm@km.dk

Koordinator

for supervisionsordningen i Roskilde Stift er sognepræst og supervisor Anne-Marie
Nybo Mehlsen