Stiftet
Stillingsopslag

Stillingsopslag

Uddannelseskonsulent og teologisk konsulent

 

Roskilde Stift søger en uddannelseskonsulent og teologisk konsulent.

Der er tale om en nyoprettet fuldtidsstilling, hvoraf 60 % af stillingen er afsat til varetagelse af opgaven som uddannelseskonsulent, mens de øvrige 40 % er til varetagelse af opgaven som teologisk konsulent for biskoppen over Roskilde Stift. Stillingen vil kunne besættes ved frikøb fra en stilling som præst i stiftet.

Stillingen er tidsbegrænset til 3 år, med mulighed for forlængelse.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du er ordineret præst.

Uddannelseskonsulenten har til opgave

  • at medvirke til introduktionssamtaler og afrundingssamtaler mellem provst og nyansat præst, herunder tilrettelægge en introduktionsplan for den enkelte præst i samarbejde med FUV
  • at være tovholder for stiftets vejlederpræster (mentorer)
  • at være tovholder for den lokale religionspædagogiske sparring i introduktionsordningen sammen med stiftets religionspædagogiske medarbejder
  • at lave lokal opfølgning på arbejdsvejledning for nye præster i form af besøg på arbejdsstedet
  • at medvirke til overdragelse af introduktionsplanen til anden uddannelseskonsulent i tilfælde af embedsskift
  • at deltage i 2-3 årlige møder med FUV
  • at være løbende orienteret om FUVs uddannelsestilbud

 

Det vil være en fordel, hvis du har solid præsteerfaring og har viden om og erfaring med den folkekirkelige organisation.

Du vil indgå i et netværk og samarbejde med de andre stifters uddannelseskonsulenter.

  1. Du vil naturligvis blive klædt på til opgaven ved en introducerende uddannelse og opfølgende kursusdage for alle uddannelseskonsulenter.

 

Som teologisk konsulent for biskoppen skal du være en ressourceperson for både biskop og stift og bidrage med teologisk refleksion i forhold til den brede vifte af opgaver biskoppen varetager både i forhold til Kirkeministeriet, blandt andet som arbejdsgiverrepræsentant og tilsyn med stiftets præsteembeder og i forhold til de sager og temaer, der rører sig i Roskilde stift og i andre større sammenhænge.

 

Du vil få kontor i Palæet, Stændertorvet 3A , 4000 Roskilde stillet til rådighed.

Hvis der er tale om et frikøb i din nuværende stilling sker der ikke ændringer i din lønvilkår.

Hvis der er tale om en ansættelse i en selvstændig stilling sker ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der kan indgås aftale om et kvalifikationstillæg uanset ansættelsesform.

Eventuelle spørgsmål til stilling kan rettes til biskop Peter Fischer-Møller eller stiftskontorchef Helle Saxil Andersen på tlf 46 38 19 20

Ansøgningen sendes til Biskoppen over Roskilde Stift på kmros@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest den 16. marts 2018 kl. 15.00.