Stiftet
Stiftets kalender

Stiftets kalender

03
jan

Retræte for præster

Dette retrætekursus er et tilbud til præsterne i Roskilde Stift om tilbagetrækning og fordybelse over temaet: Det hellige – ”I Ham lever vi, ånder vi og er vi”. I spændingsfeltet mellem på den ene side det helliges fravær og på den anden side det helliges nærvær vil deltagerne på denne retræte i fællesskab søge at gøre erfaringen af samhørighed i det hellige – med Gud og med hinanden – mere tydelig. Udover en fælles undersøgende refleksion over temaet, vil der være tid til stilhed og hvile til bøn og refleksion. Arrangører er Roskilde Stift v/sognepræst og retræteleder Helle Brink, samt uddannelsesleder på FUV Peter Ruge. Spørgsmål og tilmelding kan rettes til Helle Brink på e-mail: hebr@km.dk Find og læs programmet her. (pdf)
04
mar

Weekendkursus: Bliv klogere på gudstjenesten

Søndagens gudstjeneste er bygget op omkring nogle faste rammer. På dette weekendkursus går deltagerne i fællesskab på opdagelse for at finde de områder, hvor menighedsrådet har mulighed for at skabe fornyelse, så gudstjenesten taler til og er relevant for den lokale menighed. Kurset rundes af med en fælles søndagsgudstjeneste, som deltagerne har tilrettelagt. Målgruppen for kurset er menighedsrådsmedlemmer, præster, kirkemusikere og andre kirkeligt interesserede. Kurset arrangeres af Roskilde Stifts Religionspædagogiske udvalg og Liturgiudvalget. Læs mere om kursusindholdet og find programmet her.
11
mar

FUV Stiftskursus: Børn i kirken - Inspiration og redskaber til dåbsoplæring

Reservér dagen. Information om kursussted vil blive opdateret. Se programmet her. (pdf)