Stiftet
Stiftets kalender

Stiftets kalender

08
okt

Inspirationsdag om konfirmander, inklusion og særlige behov

På ethvert konfirmandhold sidder der i gennemsnit 3-4 konfirmander med ADHD, autisme eller andre diagnoser. Konfirmander med særlige behov har særlige læringsforudsætninger, som præster ikke er uddannede til at varetage. På dette kursus vil man blive klogere på de mest almindelige diagnoser, og hvordan de kommer til udtryk i en undervisningssammenhæng, og på de pædagogiske virkemidler, der skal til, for at inkludere disse konfirmander. Arrangør: Stiftets religionspædagogiske udvalg Se indbydelsen her
08
okt

Konference: Kirke, Klima og Social Retfærdighed

På Grøn Kirkes årlige konference er biskop Thomas fra den koptisk-ortodokse kirke i Egypten inviteret til at udfolde temaet: Kirke, Klima og Social Retfærdighed. Derudover er der inviteret en række lokale og internationale talere. Alle med interesse for spændingsfeltet mellem kirke og klima kan deltage på konferencen.
Læs om Grøn Kirkes konference og find programmet her.
12
okt

Stiftsrådsmøde

09
nov

Seminar: Damp på den homiletiske kedel

Den nye udgivelse "Prædikenhåndbogen" vil blive præsenteret, og leder af pastoralseminariet Mads Davidsen holder foredrag om at prædike på prædikenens præmisser. Leder af Homiletisk Netværk i Roskilde Stift, sognepræst i Roskilde Domsogn, Maria Harms, runder dagen af med et oplæg om, hvordan man "holder dampen oppe" i prædikenværkstedet. Læs mere om seminariet og find programmet her.
03
jan

Retræte for præster

Dette retrætekursus er et tilbud til præsterne i Roskilde Stift om tilbagetrækning og fordybelse over temaet: Det hellige – ”I Ham lever vi, ånder vi og er vi”. I spændingsfeltet mellem på den ene side det helliges fravær og på den anden side det helliges nærvær vil deltagerne på denne retræte i fællesskab søge at gøre erfaringen af samhørighed i det hellige – med Gud og med hinanden – mere tydelig. Udover en fælles undersøgende refleksion over temaet, vil der være tid til stilhed og hvile til bøn og refleksion. Arrangører er Roskilde Stift v/sognepræst og retræteleder Helle Brink, samt uddannelsesleder på FUV Peter Ruge. Spørgsmål og tilmelding kan rettes til Helle Brink på e-mail: hebr@km.dk Find og læs programmet her. (pdf)
04
mar

Weekendkursus: Bliv klogere på gudstjenesten

Søndagens gudstjeneste er bygget op omkring nogle faste rammer. På dette weekendkursus går deltagerne i fællesskab på opdagelse for at finde de områder, hvor menighedsrådet har mulighed for at skabe fornyelse, så gudstjenesten taler til og er relevant for den lokale menighed. Kurset rundes af med en fælles søndagsgudstjeneste, som deltagerne har tilrettelagt. Målgruppen for kurset er menighedsrådsmedlemmer, præster, kirkemusikere og andre kirkeligt interesserede. Kurset arrangeres af Roskilde Stifts Religionspædagogiske udvalg og Liturgiudvalget. Læs mere om kursusindholdet og find programmet her.
11
mar

FUV Stiftskursus: Børn i kirken - Inspiration og redskaber til dåbsoplæring

Reservér dagen. Information om kursussted vil blive opdateret. Se programmet her. (pdf)