Stiftet
Roskilde Stift i tal

Roskilde Stift i tal


2020
 

Indbyggere: 
737.202 
Medlemmer af folkekirken: 
572.615 
Medlemsprocent: 
78,1 procent

12 provstier 
313 sogne 
230 menighedsråd 
289 præstestillinger 
257,5 normerede årsværk 
16 ansatte i stiftsadministrationen 
5.480 kvadratkilometer 

Kirkelige handlinger 


4139 blev døbt 
6314 blev konfirmeret 
1193 par blev viet 
6121 blev bisat eller begravet 

Kilde: Danmarks Statistik