Stiftet
Roskilde Stift i tal

Roskilde Stift i tal


2021
 

Indbyggere: 
737.973
Medlemmer af folkekirken: 
572.035
Medlemsprocent: 
77,5 procent

 

Kilde: Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

12 provstier 
313 sogne 
230 menighedsråd 
289 præstestillinger 
257,5 normerede årsværk 
16 ansatte i stiftsadministrationen 
5.480 kvadratkilometer 

 

Kilde: Roskilde Stift

Kirkelige handlinger 


4.953 blev døbt

6.228 blev konfirmeret

1.160 par blev viet

6.585 blev bisat eller begravet

Kilde: Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter