Stiftet
Migrantpræster

Netværk af migrantpræster i Roskilde Stift

Præsterne i netværket har til opgave at arbejde for migranters mulighed for at være en del af folkekirken. Præsterne refererer til biskop Peter Fischer-Møller og har et tæt samarbejde med udvalget for global kristendom i Roskilde Stift. Koordinator for netværket er David V. Winsløw. Medlemmer af netværket følger herunder.

Opdateret 4. oktober 2018

Koordinator

David Warming Winsløw
Sognepræst, Ølsemagle sogn 
Sognepræst for migranter i Køge Provsti og Roskilde Stift.
Tlf.: 2974 4909
Mail: dvw@km.dk

Roskilde Domprovsti
Martin Ishøy
sognepræst, Skt. Jørgensbjerg Pastorat
Tlf.: 2134 8180
Mail: mi@km.dk

Greve-Solrød Provsti
Christina Inés Wandel
sognepræst, Jersie/Kr. Skensved pastorat
Tlf.: 5616 8150 
Mail: ciw@km.dk

Holbæk Provsti
Lars Ulrik Jensen
sognepræst i Jyderup Sogn
Tlf.: 2939 6973 
Mail: lauj@km.DK

Kalundborg Provsti
Mogens Bennedsgaard Hagen
sognepræst i Sæby, Hallenslev, Buerup pastorat
Tlf.: 5885 2741
Mail: mobh@km.dk

Lejre Provsti
Karen Vinther Ringmose
sognepræst i Rorup-Glim Sogn
Tlf.: 2120-7137
Mail: kvr@km.dk

Næstved Provsti
Benedikte Brisson 
sognepræst i Kvislemark-Fyrendal-Førslev 
Tlf.: 2032 0492

Køge Provsti
David Varming Winsløw 
sognepræst, Ølsemagle sogn
Tlf.: 2974 4909  
Mail: dvw@km.DK

 


 

 


  


 

Ods og Skippinge Provsti
Louise Buch Jensen
sognepræst, Højby sogn
Tlf.: 5930 2268
Mail: lbje@km.dk 

Ringsted-Sorø Provsti
Judith Kobbelvedt Madsen
sognepræst, Niløse, Tersløse og Skellebjerg pastorat
Tlf.: 3013 4804
Mail: jkm@km.dk 

Slagelse Provsti
Simon Buchwald
sognepræst, Sct. Mikkels sogn
Tlf.: 5852 1178
Mail: sdj@km.dk

Nina Dyrhoff Nyegaard
sognepræst, Tårnborg pastorat 
Tlf.: 5838 0021 
Mail: ndn@km.dk   

Rikke Pedersen
sognepræst, Agersøe og Omø pastorat
Tlf.: 5819 8022 
Mail: rip@km.dk  

Stege-Vordingborg Provsti
Torben Møllenbach
sognepræst, Allerslev-Jungshoved pastorat
Tlf.: 5599 6017 
Mail: tom@km.dk

Tryggevælde Provsti
Kirstine Arendt
sognepræst, Nordstevns pastorat
Tlf.: 2979 5152
Mail: kjar@km.dk