Konsulenter
Nationalmuseet

Nationalmuseet

Nationalmuseet afgiver erklæringer efter anmodning fra Kirkeministeriet eller stiftsøvrighed. Udgiften afholdes af statskassen.

Museet varetager antikvariske, arkitektoniske og kulturelle værdier, og kan yde rådgivning til menighedsrådene.

Istandsættelse af kalkmalerier og inventar, der er over 100 år gammelt må kun ske i henhold til forslag, der er tilvejebragt gennem Nationalmuseet og godkendt af stiftsøvrigheden.

Udgiften til restaurerings- og istandsættelsesforslag afholdes af vedkommende kirkekasse.

Foto Bo Nygaard Larsen

Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K

Kirkekonsulenterne, sekretariatet
Tlf 4120 6121
E-mail kirkekonsulenter@natmus.dk
www.nationalmuseet.dk