Konsulenter
Kirkekunst

Akademiet for de Skønne Kunster er statens konsulent i kunstneriske spørgsmål. Menighedsrådet  træffer selv afgørelse om indkøb af løse kunstgenstande.

Stiftsøvrigheden godkender andre udsmykningsarbejder.

Menighedsrådene kan henvende sig til Akademiet og få råd og vejledning.

Akadamiet for de Skønne Kunster
Kongens Nytorv 1
Postboks 9042
1022 København K
Tlf 3374 4910
www.akademiraadet.dk