Konsulenter
Kgl. bygningsinspektør

ERIK arkitekter er kongelig bygningsinspektør, som afgiver erklæringer efter anmodning fra Kirkeministeriet eller stiftsøvrighed. Udgiften hertil afholdes af statskassen.

Inspektøren giver en arkitektonisk og æstetisk vurdering af forslag vedrørende kirker og kirkegårde, herunder installationer, inventar og udsmykning. Vedkommende kan efter aftale med stiftsøvrigheden yde råd og vejledning til menighedsrådene, men er ikke forpligtet til at yde menighedsrådene rådgivende bistand.

Den Kongelige Bygningsinspektør må tage projekteringsopgaver i forbindelse med ny- og ombygning af kirker eller andet byggeri.

ERIK arkitekter 

Kgl. Bygningsinspektør:
Gitta Hammer
Mail: gh@erik.dk
Telefon: 42147037

Sagsarkitekt
Anne Skytte Christensen
Mail: asc@erik.dk
Telefon: 42147028