Konsulenter
Kgl. bygningsinspektør

Rønnow Arkitekter A/S er kongelig bygningsinspektør, som afgiver erklæringer efter anmodning fra Kirkeministeriet eller stiftsøvrighed. Udgiften hertil afholdes af statskassen.

Inspektøren giver en arkitektonisk og æstetisk vurdering af forslag vedrørende kirker og kirkegårde, herunder installationer, inventar og udsmykning. Vedkommende kan efter aftale med stiftsøvrigheden yde råd og vejledning til menighedsrådene, men er ikke forpligtet til at yde menighedsrådene rådgivende bistand.

Den Kongelige Bygningsinspektør må tage projekteringsopgaver i forbindelse med ny- og ombygning af kirker eller andet byggeri.

Rønnow Arkitekter A/S
Kgl. bygningsinspektør,
Ny Kongensgade 9, 2.
DK-1472 København K. 

Tlf
+45 59 44 32 00
E-mail ra@ra.dk
 
CVR-nr. 18 73 82 95
 
Indehavere
Gunilla M. Rønnow, arkitekt maa
Mette Prip Bonné, arkitekt maa
Camilla Løntoft Nybye, arkitekt maa/MSc, Kgl. bygningsinspektør