Katastrofeberedskab
Beredskabshåndbogen

Folkekirkens Katastrofeberedskab har udarbejdet en beredskabshåndbog, som kan findes på: www.folkekirken.dk/beredskab.

Håndbogen er, som der står i forordet til bogen, tænkt som en håndsrækning til beredskabspræster og andre præster, der tilkaldes i forbindelse med en katastrofe eller større ulykke, og kan samtidig bruges som en kort orientering om Folkekirkens Katastrofeberedskab.

Vi er derfor på vore sidste møde i Fælles Forum blevet enige om at opfordre til at alle Stifternes præster bliver gjort opmærksomme på, at Håndbogen kan downloades.

Specielt skal opmærksomheden henledes på afsnit II b. standardhandleplan for ad hoc-tilkaldte præster og afsnit XII regelgrundlag, hvoraf det fremgår at alle offentligt ansatte (herunder sognepræster) iflg. beredskabslovens §57 har pligt til at udføre de opgaver, der pålægges dem inden for redningsberedskabet og den civile sektors beredskab. Det er derfor vigtigt at ikke bare beredskabspræsterne og sygehuspræsterne kender til denne håndbog.

Dertil kommer at den ledende beredskabspræst ved visse tilkald kan beslutte i første omgang at ringe til den lokale sognepræst og bede ham eller hende om at træde til.

Folkekirkens Katastrofeberedskabs præster træder som udgangspunkt kun til der, hvor det almindelige beredskab ikke slår til, og hvor der derfor er brug for hjælp ”udefra”, og i de fleste regioner indgår beredskabspræsten som naturlig del af det psykiatriske kriseteam.

I afsnit X Åbne kirker gøres der opmærksom på, hvordan den lokale kirke kan være et godt mødested/fælles samlingssted i forbindelse med ulykker og katastrofer lokalt, regionalt nationalt og internationalt.

Håndbogen bliver delt ud til alle landets beredskabspræster, sygehuspræster og biskopper, politidirektører og andre samarbejdspartnere i beredskabet. Det er også tanken at alle landets provster skal modtage en håndbog, men da interessen for håndbogen har vist sig at være meget stor er første oplag allerede ved at være ”udsolgt”.

Der vil derfor nok inden længe udkomme et ekstra oplag. Forslag til rettelser eller tilføjelser modtages med tak og kan sendes til undertegnede, der vil sørge for at rette til.