Stiftet arbejder med
Voksne ensomme

Roskilde Stifts diakoniudvalg gør noget ved ensomhed blandt voksne

Om projektet

Roskilde Stifts diakoniudvalg er i gang med at gennemføre pilotprojektet Voksne Ensomme. Projektet tager udgangspunkt i en sognediakonal indsats, som skal styrke voksne ensomme i kirkens aktiviteter og fællesskab, og som støtter op om det aktuelle fokus på at bekæmpe ensomhed i Danmark.
Pilotprojektet løber fra april 2015 til oktober 2016

Derfor er det vigtigt

  • For at formidle kirkens fællesskab til voksne (30-50 år), der har ensomhed som et permanent blivende problem og behov for at bryde ensomheden
  • For at styrke kirken som et givende fællesskab, hvor alle inviteres til at bidrage og tage ansvar
  • For at fortælle andre om, hvordan sognene arbejder med ensomhed blandt voksne

Fordel for sognene

  • Inspiration og hjælp til at forebygge voksnes ensomhed
  • Større synlighed i lokalsamfundet til gavn for kirkens fællesskab og øvrige rolle i samfundet
  • Nye erfaringer til at styrke og udvikle fællesskaber til gavn for ensomme medborgere

Krav til sognene

  • Skabe nye aktiviteter og metoder til at inddrage flere voksne ensomme i kirkens fællesskab
  • Samarbejde med eksempelvis biblioteker, foreninger, idrætshaller, og/eller på tværs af sognene for at medvirke til at bekæmpe ensomhed ved at tale om emnet
  • Afholde udgifter til aktiviteter for målgruppen
  • Deltage i tværgående møder